Platforma zakupowa

PKP CARGO chce zaproponować pracownikom Program Dobrowolnych Odejść

Do 36-krotności miesięcznej pensji (często ponad 100 tys. zł) chce zaproponować PKP CARGO swoim pracownikom w ramach Programu Dobrowolnych Odejść. Zarząd spółki podjął decyzję o przedstawieniu propozycji Programu Radzie Nadzorczej. W przypadku pozytywnej decyzji Rady Nadzorczej, zapisy do Programu Dobrowolnych Odejść mogłyby się rozpocząć jeszcze w grudniu tego roku. Szczegółowy harmonogram i warunki PDO zostaną przedstawione po uzyskaniu akceptacji Rady Nadzorczej, która zbierze się 27 listopada 2014 r.

– Działamy w niezwykle wymagających warunkach na bardzo konkurencyjnym rynku, na którym kluczem do sukcesu jest wydajność i elastyczność. Dlatego naszym priorytetem jest systematyczne podnoszenie efektywności i optymalne wykorzystanie posiadanych zasobów. Dobra kondycja finansowa Spółki pozwala sięgać po rozwiązania atrakcyjne dla naszych pracowników – mówi Adam Purwin, prezes zarządu PKP CARGO – Program Dobrowolnych Odejść rozpatrujemy w kategoriach dobrej inwestycji, korzystnej dla obu stron. Spółce umożliwia optymalizację struktury zatrudnienia, a pracownikom, którzy zdecydują się przystąpić do programu, godziwie rekompensuje rozstanie z firmą. Mam nadzieję, że Rada Nadzorcza na swoim najbliższym posiedzeniu podzieli pogląd Zarządu w tej sprawie –dodaje.

Program Dobrowolnych Odejść to najbardziej atrakcyjna dla pracowników forma optymalizacji zatrudnienia. Pracownicy samodzielnie podejmują decyzję o przystąpieniu do programu i – po uzyskaniu zgody pracodawcy – odchodzą z pracy, otrzymując atrakcyjną gratyfikację.

– Cieszę się, że sytuacja Spółki umożliwia przeprowadzenie procesu optymalizacji zatrudnienia
na zasadzie dobrowolności i z korzyścią dla pracowników. W ten sposób po raz kolejny udowadniamy, że troska o pracowników nie jest pustym frazesem, ale bardzo poważnie traktowanym przez Zarząd realnym wyznacznikiem naszej działalności – dodaje Dariusz Browarek, przedstawiciel pracowników w zarządzie PKP CARGO.

Prawie wszystkich pracowników PKP CARGO (95 proc.) obejmują wieloletnie gwarancje zatrudnienia, wynikające z zawartego w 2013 roku Paktu Gwarancji Pracowniczych. W myśl postanowień tego Paktu, ponad 20 tys. pracowników otrzymało również akcje pracownicze stając się  akcjonariuszami Spółki z pełnym prawem do dywidendy. Akcje te będą mogły być sprzedane przez pracowników 30 października 2015 roku. Średnia wartość akcji w posiadaniu jednego pracownika to obecnie ok. 5 tys. zł (jest uzależniona od kursu akcji PKP CARGO na GPW).

Program Dobrowolnych Odejść nie zmienia żadnego z warunków Paktu Gwarancji Pracowniczych. Jest to kolejny element przemyślanej strategii elastycznego podejścia do kwestii zatrudnienia. W tym roku PKP CARGO zatrudniło prawie 500 osób, z czego zdecydowana większość zostanie wyszkolona w ciągu 1,5-2 lat na maszynistów. Koszt szkoleń wyniesie łącznie ponad 20 mln zł.