Platforma zakupowa

PKP CARGO aktywne w segmencie automotive i przewozach intermodalnych

W pierwszej połowie 2014 roku PKP CARGO podpisało ponad 20 kontraktów na przewozy w segmencie automotive, w tym nowe umowy handlowe na transport samochodów marki Skoda i VW. Pojazdy Skody są transportowane z Czech do Polski, a VW z Polski do Niemiec i w odwrotnym kierunku. Polski przewoźnik umacnia swoją pozycję na tym odcinku biznesu i zwiększa kompetencje w przewozach intermodalnych.

W drugiej połowie roku PKP CARGO uzyskało kontrakt na przewozy samochodów marki Skoda. Są one realizowane wspólnie z CD Cargo, czeskim narodowym przewoźnikiem kolejowym. Pojazdy są transportowane z północnej części Czech do terminala w Swarzędzu niedaleko Poznania. Co tydzień do obsługi zlecenia uruchamiane są dwa-trzy pociągi.

Kilka miesięcy wcześniej PKP CARGO zdobyło razem z francuskim operatorem logistycznym STVA kontrakt na transport samochodów VW z Poznania do terminala w północno-zachodnich Niemczech i w odwrotnym kierunku. Partnerem kolejowym PKP CARGO w tych przewozach jest niemiecki przewoźnik z Grupy Captrain.

Część przewozów z segmentu automotive, w tym nowo pozyskane transporty marek koreańskich, jest realizowana w kontenerach, a więc w systemie transportu intermodalnego. Ten rodzaj transportu stanowi dla PKP CARGO jeden z kluczowych segmentów. Chociaż główną częścią biznesu polskiego przewoźnika nadal jest transport węgla, kruszyw i materiałów budowlanych, PKP CARGO konsekwentnie inwestuje w rozwój kompetencji związanych z transportem intermodalnym. Ostatnio spółka kupiła 330 uniwersalnych wagonów do przewozów kontenerów oraz ogłosiła, że niebawem ruszy przetarg na zakup dziesięciu lokomotyw wielosystemowych do obsługi połączeń za granicą.

– Przewozy intermodalne są bardzo ważne dla PKP CARGO. Chcemy utrzymać pozycję lidera w tym segmencie rynku, ponieważ przewidujemy jego dynamiczny wzrost w kolejnych latach, szczególnie po zakończeniu remontów i modernizacji linii kolejowych w Polsce. Już dzisiaj wykorzystujemy nasze przewagi i szukamy możliwości stałej współpracy z doświadczonymi partnerami – mówi Jacek Neska, członek zarządu PKP CARGO ds. handlowych. – Jako lider inwestujemy też w park taborowy oraz terminale przeładunkowe. Oceniamy, że rynek intermodalny będzie nadal dynamicznie się rozwijał wraz z rozszerzaniem oferty przewozowej o nowe produkty – dodaje Jacek Neska.

PKP CARGO jest liderem w segmencie przewozów intermodalnych w Polsce z około 60-procentowym udziałem w rynku. Firma stale zwiększa swoje możliwości na tym odcinku biznesu: wspomniane nowo zakupione wagony intermodalne cieszą się największą popularnością wśród klientów, ponieważ są przystosowane do przewozu kontenerów wykorzystywanych w transporcie morskim. Kontrakt jest wart ponad 117 mln zł. Część z nowych platform jest już wykorzystywana do obsługi klientów PKP CARGO.

Dzięki posiadanemu taborowi, know-how i dużemu doświadczeniu spółka oferuje kompleksową obsługę w zakresie przewozów intermodalnych. Oprócz taboru PKP CARGO dysponuje własną infrastrukturą, pozwalającą na składowanie, magazynowanie i przeładunek towarów na placach i terminalach kontenerowych. Łącznie możliwości składowania terminali PKP CARGO wynoszą ok. 11 500 TEU, a maksymalna techniczna zdolność przeładunkowa to blisko 890 000 TEU rocznie.

Transport intermodalny to przewóz ładunków z wykorzystaniem jednej jednostki ładunkowej przy użyciu różnych rodzajów transportu. Jego zaletą jest brak konieczności przeładunku towarów w trakcie zmiany środków transportu – przeładunkowi podlega cała jednostka ładunkowa, np. kontener, co usprawnia i przyśpiesza proces przewozu. Od 2004 roku średnioroczny wzrost wielkości pracy przewozowej kolejowych przewozów intermodalnych w Polsce wynosił prawie 15,5 proc. i z wyjątkiem Litwy był najwyższy spośród państw regionu. Dynamiczny rozwój segmentu intermodalnego w Polsce przekłada się na rozwój rynku kolejowych przewozów intermodalnych – pod względem udziału w ogólnym kolejowym transporcie towarowym urósł z ok. 2 proc. w 2004 roku do ponad 6 proc. w 2012 roku.