Platforma zakupowa

PKP CARGO aktywizuje działalność na rynku wschodnim

Prezes Zarządu PKP CARGO Maciej Libiszewski podczas wizyty w Chinach wziął udział w XXVI. posiedzeniu plenarnym Rady koordynacyjnej ds. przewozów magistralą transsyberyjską (CCTT), a także przeprowadził rozmowy z kierownictwem miasta Zhengzhou, stolicy prowincji Henan, i kierownictwem hubu kontenerowego w Zhengzhou (ZIH). To kolejny etap wzrostu aktywności Spółki na rynkach wschodnich, w tym zwłaszcza w wymianie handlowej między Chinami i Europą.

Rada koordynacyjna ds. transportu transsyberyjskiego (CCTT) jest ważnym stowarzyszeniem, zrzeszającym firmy z Europy, Azji i państw WNP zajmującym się transportem i obsługą ładunków. W swojej 20-letniej historii CCTT osiągnęła wysoką pozycję na arenie międzynarodowej i stała się skutecznym forum do tworzenia warunków współpracy wszystkich podmiotów zaangażowanych w transsyberyjski transport towarowy.

Tegoroczna Sesja CCTT w Pekinie zgromadziła ponad 200 delegatów z 25 krajów. Zabierając głos na forum Rady, prezes Maciej Libiszewski zwrócił m.in. uwagę na wyzwania wynikające z dysproporcji między dynamicznie rosnącymi  przewozami z Chin do krajów europejskich i przewozami w kierunku odwrotnym oraz z szeroko zakrojonego programu modernizacji sieci kolejowej PKP.

– Przewozy intermodalne z Chin do Polski i Europy Zachodniej dynamicznie rosną. W pierwszym półroczu br. przewieziono w tych relacjach o prawie 90 proc. więcej kontenerów liczonych masą niż w tym samym okresie ub. roku. Chciałbym zapewnić naszych partnerów i kontrahentów, że PKP CARGO jest do tych wyzwań w zakresie organizacyjnym, technologicznym, a także w zakresie potencjału kadry menedżerskiej i logistycznego know-how dobrze przygotowane. Do poprawy jakości stanu infrastruktury liniowej pod kątem obsługi rosnących zadań przewozowych przystąpili także nasi koledzy z PKP Polskich Linii Kolejowych. Wielomiliardowe inwestycje w modernizację linii kolejowych i tworzenie spójnej sieci połączeń wpłyną na poprawę funkcjonowania transportu towarowego. Ponadto prowadzimy aktywne działania w celu poprawy handlowej atrakcyjności obsługi kontenerowej i organizacji przewozów kolejowych w eksporcie polskich produktów spożywczych do Chin – powiedział prezes Libiszewski.

Szef PKP CARGO mówił także o rosnącej aktywności Grupy na rynkach zagranicznych, której towarzyszy pozyskanie nowoczesnego taboru, w tym 12. lokomotyw wielosystemowych Vectron, oraz kolejnych trzech, których dostawy są przewidziane w 2017 roku. Planowane są także zakupy 80-stopowych wagonów-platform w latach 2017-2020, co jest związane z oczekiwanym dofinansowaniem tych dostaw ze środków UE na rozwój transportu intermodalnego.

W trakcie sesji CCTT prezes PKP CARGO spotkał się z szefami kolei, spedytorów, operatorów, portów europejskich i azjatyckich współdziałających na rzecz rozwoju wymiany towarowej pomiędzy krajami Dalekiego Wschodu i Zachodem, w tym po  Nowym Jedwabnym Szlaku. W czasie rozmów podkreślano konieczność likwidowania istniejących jeszcze barier techniczno-organizacyjnych w obsłudze ładunków między miastami i prowincjami chińskimi a krajami Europy Zachodniej.

– Zwracaliśmy również uwagę na potrzebę podjęcia dalszych skutecznych działań w celu optymalizowania czasu przewozu ładunków tą trasą, ze szczególnym uwzględnieniem doskonalenia operacji i infrastruktury granicznej na styku dwóch różnych szerokości torów, jak również systemów celnych – zaznaczył prezes Libiszewski.

Prezes PKP CARGO rozmawiał również z kierownictwem miasta Zhengzou o rozwoju współpracy handlowej, a także odwiedził hub kontenerowy Zhengzou (ZIH). W trakcie rozmowy z jego kierownictwem poinformował o prowadzonych aktualnie inwestycjach w terminalu kontenerowym w Małaszewiczach, który jest bramą do Europy dla towarów chińskich, oraz na sąsiednich obiektach infrastruktury przy granicy polsko-białoruskiej.

– Podkreślaliśmy konieczność skoordynowania tempa wzrostu potoku towarowego z realnymi zdolnościami modernizowanej infrastruktury liniowej i punktowej, tak aby nie powodować w rejonie przejść granicznych utrudnień w obsłudze ładunków. Jestem przekonany, że pozytywne nastawienie chińskich partnerów do współpracy z PKP CARGO pomoże wypracować nam optymalne rozwiązania, co powinno zaowocować wzrostem wymiany handlowej generowanej i absorbowanej w tym ważnym chińskim ośrodku gospodarczym w relacjach z Polską i innymi krajami europejskimi – podsumował prezes Libiszewski.