Platforma zakupowa

Pierwszy krok do wznowienia produkcji wagonów w Gniewczynie

Rada Nadzorcza PKP CARGO S.A. wyraziła zgodę na zawarcie umów z Forespo Poland S.A. dotyczących nabycia nieruchomości i ruchomości po byłej Fabryce Wagonów Gniewczyna S.A. Dzisiejsza decyzja Rady Nadzorczej Spółki to pierwszy krok do wznowienia produkcji wagonów w tym zakładzie.

Forespo Poland S.A. to podmiot zależny spółki Forespo ze Słowacji, który jest właścicielem majątku po dawnej fabryce wagonów towarowych w Gniewczynie Łańcuckiej koło Przeworska (Podkarpacie). Obecnie nie jest tu prowadzona produkcja taboru, ale Forespo Poland S.A. ma w swoim ręku nieruchomości z halami produkcyjnymi, magazynami i obiektami biurowymi oraz bocznicą kolejową. W liście intencyjnym, podpisanym we wrześniu 2019 roku, PKP CARGO S.A. zadeklarowało, że wyremontuje i przystosuje zakład do wznowienia produkcji.

W związku z tym 7 czerwca 2021 r. Rada Nadzorcza wyraziła zgodę na nabycie przez PKP CARGO S.A. od Forespo Poland S.A. praw użytkowania wieczystego oraz własności nieruchomości a także ruchomości po byłej Fabryce Wagonów Gniewczyna S.A. Łączna ostateczna cena sprzedaży nieruchomości i ruchomości objętych umową wynosi prawie 7,4 mln euro brutto. Umowa przenosząca własność nieruchomości i ruchomości zostanie zawarta najpóźniej do 30 kwietnia 2022 r.

– Zgoda Rady Nadzorczej była niezbędna do podpisania umowy z Forespo, co mamy nadzieję nastąpi w najbliższym czasie. Chcemy potem jak najszybciej przystąpić do prac przygotowawczych przed ponownym uruchomieniem produkcji wagonów – podkreśla Czesław Warsewicz, prezes PKP CARGO S.A. Prezes zaznacza jednocześnie, że decyzja o wznowieniu działalności fabryki w Gniewczynie jest podyktowana potrzebami rynku kolejowego. – W Polsce i Europie zaczyna być odczuwalny brak wagonów towarowych. Widać to było choćby przy okazji przetargów na zakup taboru z unijnym dofinansowaniem. Część przewoźników miała bowiem problemy z zapewnieniem sobie terminowych dostaw wagonów, były też przypadki, że z braku możliwości technicznych wykonania zamówienia nie dochodziło do podpisania umów z producentami – wyjaśnia Czesław Warsewicz. Prezes PKP CARGO S.A. nie ma wątpliwości, że fabryka w Gniewczynie okaże się sukcesem biznesowym.