Platforma zakupowa

Pierwszy chiński pociąg kontenerowy pod marką „China Railway Express” na warszawskim terminalu PKP CARGO

W poniedziałek 20 czerwca na terenie terminalu przeładunkowego Grupy PKP CARGO w Warszawie zatrzymał się chiński pociąg kontenerowy, który przyjechał do Europy po raz pierwszy pod zjednoczoną marką China Railway Express. Podczas wydarzenia obecni byli Przewodniczący Chińskiej Republiki Ludowej Xi Jinping, Prezydent Polski Andrzej Duda oraz Minister Infrastruktury i Budownictwa Andrzej Adamczyk.

Pociąg z Państwa Środka do Warszawy jechał z Chengdu, ponaddziesięciomilionowej metropolii w prowincji Syczuan w Środkowych Chinach. Skład złożony z 22 nowoczesnych 80-stopowych sześcioosiowych platform kontenerowych typu Sggrs prowadziła zmodernizowana lokomotywa EU07. Na każdy z takich wagonów można załadować dwa kontenery 40-stopowe, najczęściej wykorzystywane w transporcie towarów koleją z Chin. Wśród przewożonych artykułów były między innymi elektronika i części samochodowe.

– W zależności od dynamiki rozwoju połączenia kolejowego z Chinami, będziemy inwestować w tabor i infrastrukturę do obsługi tych przewozów. Obecnie odbieramy 15 nowoczesnych lokomotyw wielosystemowych do obsługi połączeń za granicą, będziemy też inwestować w platformy do przewozu kontenerów – mówi Maciej Libiszewski, prezes PKP CARGO. – W rozwoju Nowego Jedwabnego Szlaku Polska może odegrać ważną rolę. Sprzyja nam położenie geograficzne, dzięki któremu możemy stać się hubem obsługującym wymianę handlową między Chinami a Europą Zachodnią. To szansa dla Grupy PKP CARGO, z której chcemy skorzystać – dodał Maciej Libiszewski.

Transport intermodalny jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się segmentów kolejowych przewozów towarowych w Polsce. Już teraz praktycznie wszystkie kontenery przywożone koleją do Europy z Chin przejeżdżają przez centrum logistyczne w Małaszewiczach, położone niedaleko granicy polsko-białoruskiej. To strategicznie położony obiekt, należący do Grupy PKP CARGO. Tam następuje przeładunek na wagony normalnotorowe, którymi kontenery mogą bezpośrednio dojechać np. do Niemiec, Holandii, Czech lub Austrii.

Grupa PKP CARGO zajmuje się kompleksową obsługą takich połączeń w Europie od granicy polsko-białoruskiej. Spółki z Grupy zapewniają pełną obsługę w zakresie przewozu, przeładunku, składowania, kwestii celnych i innych formalności. Obecnie Grupa PKP CARGO obsługuje około 20 takich połączeń tygodniowo.