Platforma zakupowa

Parowozy z Wolsztyna nadal mogą wozić pasażerów

Spółka PKP CARGO gotowa jest do przedłużenia umowy na świadczenie usług przewozu trakcją parową na linii Leszno-Wolsztyn. Decyzja o ewentualnym zawieszeniu wykonywania tego połączenia trakcją parową jest decyzją operatora przewozów na terenie województwa wielkopolskiego, czyli urzędu marszałkowskiego.

Obecna umowa wygasa z końcem marca. 10 marca br. doszło do spotkania przedstawicielami urzędu marszałkowskiego z reprezentantami spółki PKP CARGO S.A., na którym zostały zaprezentowane możliwe propozycje wzajemnej współpracy gwarantującej utrzymanie Parowozowni w Wolsztynie jako jedynego działającego obiektu tego typu w Polsce, unikalnego zabytku w skali światowej.

– Przedstawiliśmy koncepcję utrzymania przewozów trakcji parowej przy jednoczesnej propozycji utworzenia na bazie Parowozowni Wolsztyn instytucji kulturalnej i muzeum, a nie czysto komercyjnej, nastawionej na zysk. Takie rozwiązanie gwarantowałby zachowanie długoterminowej perspektywy działania, poprzez zwiększenie możliwości pozyskania finansowania w postaci dotacji czy środków unijnych. Umożliwiłoby to zaangażowanie w rozwój Parowozowni szerszej rzeszy organizacji, firm i miłośników kolei. Jednocześnie podtrzymaliśmy chęć realizacji przewozów trakcją parową, co jest naturalnym źródłem utrzymania parowozowni w należytym stanie – mówi Mirosław Kuk, rzecznik prasowy PKP CARGO S.A.

Proponowana instytucja kultury byłaby utworzona m.in. przez PKP CARGO S.A., województwo wielkopolskie, Gminę Wolsztyn i powiat wolsztyński.

Spółka PKP CARGO jest gotowa do prowadzenia dalszych rozmów w ramach współpracy ze wszystkimi zainteresowanymi stronami. Wypracowanie optymalnego rozwiązania z korzyścią dla społeczności lokalnej oraz środowisk związanych z historią i tradycją parowozów w Polsce to cel kolejnego spotkania zaplanowanego jeszcze w marcu.