Platforma zakupowa

996.22 imp, exp, tranzyt przez p/g Dimitrovgrad(ZS)-Dragoman, Subotica- Kelebia, Röszke-Horgos