Platforma zakupowa

557.23 przewóz wagonów do Turcji dla których dysponentem jest RCH, w tym reekspedycja