Platforma zakupowa

557.09 eksport do Słowacji i tranzyt przez Słowację -przes złomu