Platforma zakupowa

527.20 import , eksport i tranzyt przez wszystkie p/g