Platforma zakupowa

471.10 przes z obciąż Węgry, Chorwację i Słowenię z drogą przewozu przez Austię