Platforma zakupowa

423.17 st.wym.w telegramie z przeznaczeniem na Ukrainę