Platforma zakupowa

423.11st. BANSKÁ BELA (i inne wym. w telegramie)