Platforma zakupowa

400.13 wpw w wag BDZ do wszystkich stacji Czarnogóry i tranzyt przez ZCG