Platforma zakupowa

336.13 przes wag do st wym w teleg