Platforma zakupowa

331.13 wpw do Republiki Mołdawii (CFM ) w tranzycie przez Rumunię