Platforma zakupowa

Nowe wagony platformy zasilają park taborowy PKP CARGO

PKP CARGO S.A. odebrało pierwszą partię platform intermodalnych, które produkuje dla spółki konsorcjum polsko-rumuńskie Wagony Świdnica – ASTRA RAIL.

Największy polski kolejowy przewoźnik towarowy otrzymał 44 wagony serii Sggrs o długości ładunkowej 80 stóp. Ogółem PKP CARGO S.A. odbierze w tym i przyszłym roku 220 takich platform, które są przeznaczone do wykonywania przewozów kontenerów w komunikacji międzynarodowej.

Wagony Świdnica i ASTRA RAIL (obie fabryki taboru należą do amerykańskiej Grupy Greenbrier) realizują ten kontrakt w ramach projektu „Lokomotywy wielosystemowe i wagony przeznaczone do przewóz intermodalnych”, który jest dofinansowany z funduszy unijnych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Realizacji projektu poświęcona była konferencja zorganizowana dzisiaj przez spółkę.

Prezes PKP CARGO Czesław Warsewicz zaznaczył, że obecnie spółka realizuje największe w swojej historii inwestycje w tabor intermodalny. – Podjęliśmy decyzję o tych zakupach, widząc kierunki, w jakich zmierza rynek, na którym maleje udział towarów masowych w kolejowych przewozach towarowych, zwłaszcza węgla, a rośnie udział ładunków intermodalnych, głównie kontenerów. Jeszcze kilka lat temu segment intermodalny zapewniał nam kilka procent pracy przewozowej, a teraz jest to już 18 procent – stwierdził prezes Warsewicz. – Potrzebujemy nowoczesnych wagonów i lokomotyw, które pozwolą nam wozić ładunki bardziej efektywnie, szybciej i taniej od konkurencji – dodał prezes Warsewicz.

Inwestycje taborowe PKP CARGO pozytywnie ocenia wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel. – Dynamiczny rozwój przewozów intermodalnych w ostatnich latach warunkuje dostosowanie się operatorów logistycznych do nowej rzeczywistości. Spółka PKP CARGO dobrze reaguje na zmieniającą się sytuację. Poprzez dofinansowany ze środków Unii Europejskiej zakup lokomotyw wielosystemowych i wagonów przeznaczonych do przewozów intermodalnych spółka zwiększa swoje możliwości i poprawia pozycję biznesową – powiedział wiceminister Bittel.

Projekt złożony przez PKP CARGO uzyskał wysoką ocenę ekspertów z Centrum Unijnych Projektów Transportowych. – Już na etapie aplikowania wykazał się on dość wysoką efektywnością ekonomiczną. Oznacza to, że przyniesie wysokie rezultaty społeczno-środowiskowe. Te rezultaty będą osiągnięte poprzez przeniesienie ładunków z dróg na kolej. Oczywiście taki projekt dla PKP CARGO oznacza wzmocnienie konkurencyjnej pozycji na rynku, podniesienie jakości świadczonych usług. Razem z drugim projektem, który uzyskał w tym samym konkursie dofinansowanie, zmienicie państwo obraz taboru towarowego jeżdżącego po Polsce – powiedziała Sylwia Cieślak-Wilk, p.o. zastępcy dyrektora Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

Platformy serii Sggrs mają uniwersalny układ trzpieni, który umożliwia przewóz kontenerów w konfiguracji 4 x 20`, 2 x 40` i 2 x 30`. Nowoczesna konstrukcja wagonów pozwala na jazdę z prędkością maksymalną 120 km/h. Są one zgodne z Technicznymi Specyfikacjami Interoperacyjności (TSI), tj. TSI – WAG (wagony) oraz TSI – NOI (hałas), czyli spełniają normy „cichych” wagonów.

W ramach obecnego zadania PKP CARGO kupi również pięć lokomotyw wielosystemowych, także przeznaczonych do przewozów międzynarodowych, gdyż pozwalają na jazdę pociągów po liniach kolejowych w różnych krajach bez konieczności wymiany lokomotyw na granicach. Całkowita wartość projektu „Lokomotywy wielosystemowe i wagony przeznaczone do przewóz intermodalnych” przekracza 243 mln zł, a dofinansowanie z Unii Europejskiej wyniesie ponad 92 mln zł.

Jednocześnie PKP CARGO realizuje (od 2019 roku) pierwszy unijny kontrakt na zakup platform intermodalnych podpisany z Tatravagonką. Słowacka spółka do końca przyszłego roku dostarczy 936 platform o wartości prawie 367 mln zł (50 proc. to unijne dofinansowanie).