Platforma zakupowa

Nowe kontrakty intermodalne – Grupa PKP CARGO przewozi coraz więcej towarów z Chin do Europy

W ciągu zaledwie pół roku Grupa PKP CARGO pozyskała nowe kontrakty na kompleksową obsługę logistyczną przewozu kontenerów z Chin do Europy – z prowincji Henan, Syczuan i Yunnan do Niemiec i Holandii. To łącznie siedem połączeń w tygodniu, z perspektywą rozwoju do dziesięciu.

– Nowe kontrakty są rezultatem aktywnej polityki handlowej Grupy PKP CARGO. Nasi partnerzy doceniają fakt, że kolej jest szybką i pewną alternatywą dla transportu morskiego. Liczymy na dalszy dynamiczny rozwój naszej działalności w obszarze spedycji i przewozów intermodalnych – mówi Jacek Neska, członek zarządu PKP CARGO ds. handlowych.

Obsługa połączeń z Chin przez Grupę PKP CARGO dotyczy odcinka od granicy polsko-białoruskiej do punktu docelowego. Obejmuje ona m.in. usługę przewozu, zapewnienie wagonów oraz dostarczenie pozostałych usług usługi spedycyjne i obsługę terminalową.

Każdy z obsługiwanych przez Grupę PKP CARGO pociągów kontenerowych z Chin przejeżdża przez należące do Grupy centrum logistyczne w Małaszewiczach, położone przy granicy polsko-białoruskiej. Ze względu na konieczność przeładunku kontenerów ze wschodniego szerokiego toru na wagony normalnotorowe, Małaszewicze stanowią dla pociągów ze Wschodu bramę do Europy.

W czerwcu 2015 roku PKP CARGO podpisało z chińskim partnerem Zhengzhou International Hub umowę, przewidującą wspólne inwestycje w Małaszewiczach w ramach Nowego Szlaku Jedwabnego. Tamtejsze centrum logistyczne ma zostać w przyszłości rozbudowane, by móc przeładowywać większe wolumeny kontenerów z Chin do Europy. PKP CARGO chce także świadczyć dodatkowe usługi logistyczne, np. magazynowanie i konfekcjonowanie towarów, a także rozwijać połączenia w odwrotnym kierunku.

W przewozach towarów z Chin do Europy dominuje obecnie transport morski. Zaledwie 3,5 proc. eksportu z Państwa Środka do Unii Europejskiej trafia drogą lądową, pomimo zalet tego rozwiązania
– znacznie niższych kosztów w porównaniu do transportu lotniczego oraz nawet kilkukrotnie krótszego czasu przewozu w porównaniu do transportu morskiego. Przewóz ładunku koleją z centralnych Chin do Niemiec trwa od 11 do 14 dni, podczas gdy drogą morską zajmuje nawet 35-40 dni.

Przewozy kontenerów to najbardziej perspektywiczny segment kolejowego transportu towarowego. Będąc liderem przewozów intermodalnych w Polsce z 50-proc. udziałem w rynku, PKP CARGO inwestuje zarówno w infrastrukturę przeładunkową, jak i tabor. W ostatnich miesiącach spółka odebrała nowoczesne platformy intermodalne do transportu kontenerów oraz ogłosiła przetarg na zakup lokomotyw wielosystemowych do obsługi połączeń transgranicznych.

PKP CARGO jest największym towarowym przewoźnikiem kolejowym w Polsce, z udziałem w rynku przekraczającym 47 proc. w ujęciu masy i 57 proc. w ujęciu pracy przewozowej (2014). Oprócz przewozów towarów koleją, Grupa PKP CARGO jest również spedytorem oraz operatorem terminali i bocznic. Zajmuje się też naprawą i utrzymaniem taboru kolejowego.