Platforma zakupowa

Najlepsze wyniki kwartalne od 2013 roku – dane finansowe Grupy PKP CARGO po dziewięciu miesiącach 2018 roku

Potwierdziły się bardzo dobre prognozy wyników finansowych osiągniętych przez Grupę PKP CARGO po trzech kwartałach 2018 roku. W okresie styczeń-wrzesień br. Grupa zanotowała wynik netto na poziomie 194 mln zł. To wzrost aż o 275% w porównaniu z analogicznym okresem 2017 roku.

Po pierwszych dziewięciu miesiącach 2018 roku Grupa PKP CARGO osiągnęła 3,84 mld zł przychodów operacyjnych, co oznacza wzrost o 11 proc. w stosunku do tego samego okresu 2017 roku (3,46 mld zł). To także najwyższy wynik osiągnięty przez Grupę od 2013 roku. Rekordowa jest EBITDA, wskaźnik ten wyniósł 702 mln zł, co oznacza wzrost aż o 32% w stosunku do wyniku osiągniętego w ub.r. (532 mln zł). Po dziewięciu miesiącach zanotowano znaczący wzrost wyniku netto z 52 mln zł w 2017 roku do 194 mln zł w 2018. Pod kontrolą pozostają koszty jednostkowe Grupy, które po trzech kwartałach wzrosły tylko o 4,6% przy jednoczesnym wzroście przychodów jednostkowych aż o 9,3%.

– Przede wszystkim nasze rezultaty są wypadkową podnoszenia konkurencyjności na rynku logistycznym, co przyciąga klientów, i poprawy naszej efektywności – podkreśla Czesław Warsewicz, prezes PKP CARGO S.A. – Chciałbym zauważyć, że według danych GUS w sierpniu i wrześniu PKP CARGO zanotowało wzrost masy przewiezionych ładunków, podczas gdy cały rynek kolejowy borykał się ze spadkiem transportów – mówi Warsewicz.

Warto zauważyć, że korzystne dla Grupy PKP CARGO są także wyniki finansowe osiągnięte w samym trzecim kwartale 2018 roku w porównaniu z analogicznym okresem 2017 roku. Przychody operacyjne wzrosły z 1,19 mld zł do 1,33 mld zł. Znacząco wyższa była także EBITDA – ze 199 mln zł do 279 mln zł. Ale znaczące wzrosty rok do roku, to nie jedyne dobre wiadomości finansowe – wyniki w okresie lipiec-wrzesień 2018 roku są jednocześnie najwyższymi wartościami kwartalnymi osiągniętymi przez Grupę od 2013 roku, czyli od momentu wejścia PKP CARGO na giełdę. W miesiącach lipiec-wrzesień Grupa odnotowała także znaczny wzrost wyniku netto (z 32 mln zł do 105 mln zł).

Grupa PKP CARGO w pierwszych dziewięciu miesiącach 2018 roku przewiozła w sumie 90,7 mln ton towarów (+3,0% r/r). Do wzrostu przewozów najmocniej przyczynił się pobudzony popyt na kruszywa i materiały budowlane (+23,2%) oraz dynamiczny rozwój przewozów intermodalnych (+18,3%).

– Klienci mogą być pewni, że współpracując z PKP CARGO mają za partnera wiarygodnego operatora logistycznego. Radzimy sobie doskonale z zadaniami przewozowymi pomimo wielu wyzwań stojącymi przed nami – dodaje prezes Warsewicz.

Wyniki w poszczególnych segmentach rynku kształtowały się następująco:

Intermodal
Przewozy intermodalne rozwijają się od kilku lat najdynamiczniej w skali całego rynku towarowych przewozów kolejowych w Polsce. W trzech kwartałach 2018 roku Grupa PKP CARGO przewiozła w tym segmencie 6,6 mln ton towarów, co oznacza wzrost o 18,3% w porównaniu z analogicznym okresem 2017 roku (5,6 mln ton).

Rynek kruszyw
Duże wzrosty odnotowuje także rynek przewozu kruszyw. W okresie styczeń-wrzesień 2018 roku Grupa PKP CARGO przewiozła aż 23,2% więcej kruszyw i materiałów budowlanych niż w ub.r. (wzrost z 15,9 mln ton do 19,6 mln ton).

Metale i rudy
W tej grupie towarów przewieziono 9,5 mln ton (-2,9%).

Węgiel kamienny
W tym segmencie Grupa PKP CARGO przewiozła w trzech kwartałach 2018 roku 38,1 mln ton towarów (-1,1%).