Platforma zakupowa

Miliony na intermodal

Grupie PKP CARGO przyznano prawie 300 mln zł dofinansowania do trzech inwestycji intermodalnych.

Pieniądze będą pochodzić z unijnego programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Wspomniana wyżej kwota pokryje około połowy planowanych wydatków na wszystkie projekty. Dwa zadania będzie realizować PKP CARGO S.A. Pierwsze to zakup wielosystemowych lokomotyw i wagonów przeznaczonych do przewozów intermodalnych. W tym przypadku dofinansowanie wyniesie prawie 92,4 mln zł. Drugie zadanie dotyczy zakupu platform intermodalnych, na co PKP CARGO S.A. otrzyma niemal 183,5 mln zł z funduszy unijnych.

Za trzecią inwestycję odpowiadać będzie spółka PKP CARGO Centrum Logistyczne Małaszewicze. Ponad 12,8 mln zł dofinansowania zostanie przeznaczone na modernizacją i rozbudowę terminala intermodalnego w Małaszewiczach wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia.

Wszystkie projekty zostały zgłoszone w ramach konkursu prowadzonego przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych, którego wyniki zatwierdziło Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Wkrótce zostanie podpisana umowa dotycząca dofinansowania wspomnianych wyżej zadań.

– Cieszy nas to, że projekty złożone przez Grupę PKP CARGO zostały pozytywnie ocenione. Uzyskane dofinansowanie pomoże nam w realizacji strategii rozwoju Grupy, której jednym z priorytetów jest rozwój przewozów intermodalnym w Polsce i za granicą – mówi Czesław Warsewicz, prezes PKP CARGO S.A. – Ten sektor przewozów kolejowych rozwija się bardzo dynamicznie i na pewno klienci będą zamawiać u nas coraz więcej usług intermodalnych. Dlatego też przygotowujemy terminal w Małaszewiczach do przyjmowania większego potoku kontenerów transportowanych między Chinami a Unią Europejską w ramach Nowego Jedwabnego Szlaku – dodaje Warsewicz.

Prezes zastrzega, iż trzy projekty dofinansowane przez CUPT nie będą jedynymi zadaniami inwestycyjnymi, które Grupa PKP CARGO będzie realizować w segmencie przewozów intermodalnych. Zresztą bez czekania na rozstrzygnięcie konkursu CUPT, PKP CARGO kupiło w Newagu nowe lokomotywy Dragon 2, rozpisano też jeszcze we wrześniu br. przetarg na zakup około tysiąca platform intermodalnych.