Platforma zakupowa

Maciej Libiszewski nowym prezesem Związku Pracodawców Kolejowych

W poniedziałek 29 lutego Zgromadzenie Ogólne Pracodawców Kolejowych wybrało nowy skład zarządu. Funkcję prezesa objął Maciej Libiszewski, Prezes Zarządu PKP CARGO.

Związek Pracodawców Kolejowych to organizacja zrzeszająca 26 przedsiębiorstw z branży kolejowej. Stowarzyszone w niej firmy zatrudniają łącznie około 90 tys. pracowników. Celem tej organizacji jest ochrona praw i reprezentowanie interesów zrzeszonych członków wobec związków zawodowych, organów władzy i administracji państwowej oraz organów samorządu terytorialnego. Organizację powołano do życia w 2001 roku.

Związek aktywnie uczestniczy w dialogu społecznym w ramach Zespołu Trójstronnego ds. Kolejnictwa. Poprzez udział w  obradach komisji sejmowych i senackich wpływa na ustawodawstwo dotyczące interesów zrzeszonych w nim pracodawców. Uczestniczy również w tworzeniu społecznych mechanizmów rozstrzygania sporów zbiorowych w przedsiębiorstwach zrzeszonych w Związku i reprezentuje pracodawców w negocjacjach ze stroną społeczną oraz w postępowaniach mediacyjnych.