Platforma zakupowa

Kwietniowe wyniki przewozowe Grupy PKP CARGO

Kwiecień 2019 roku był piątym z kolei miesiącem, w którym wolumen towarów przewiezionych transportem kolejowym w Polsce kurczył się w ujęciu rok do roku (spadek o 2,3 proc. do poziomu 19,9 mln ton). Zmniejszenie się transportowanych wolumenów dla całego rynku odnotowano również względem marca (-5,5 proc. m/m). Z danych GUS wynika, że po lekkim wzroście r/r pracy przewozowej całego rynku w marcu 2019 roku, w kwietniu ponownie zmniejszyła się ona o 4,4 proc. do poziomu 4,7 mld tkm. Podobnie jak w przypadku masy towarowej, praca przewozowa całego rynku zmniejszyła się również w ujęciu miesiąc do miesiąca (-6,5 proc. m/m). W okresie styczeń-kwiecień przetransportowano łącznie 79,3 mln ton ładunków (-3,5 proc. r/r), a praca przewozowa wyniosła 18,7 mld tkm (-3,1 proc. r/r).

– Rok 2018 był bardzo dobrym okresem dla branży kolejowej, w przewozach niektórych grup towarowych mieliśmy ponadprzeciętne wzrosty i teraz, można powiedzieć, jesteśmy świadkami rynkowej korekty. Myślę jednak, że w kolejnych miesiącach sytuacja w naszej branży powinna się poprawiać – mówi Czesław Warsewicz, prezes PKP CARGO S.A. – Na sprawę trzeba też spojrzeć z innej strony: przewozów jest co prawda mniej, ale jednocześnie nasza spółka działa efektywniej, o czym świadczą lepsze niż przed rokiem wyniki finansowe – dodaje prezes Warsewicz

W kwietniu 2019 roku pociągi Grupy PKP CARGO przewiozły 8,3 mln ton towarów. Natomiast praca przewozowa wyniosła 2,1 mld tkm. W okresie styczeń-kwiecień 2019 roku Grupa przewiozła 34,3 mln ton towarów, co oznacza spadek w odniesieniu do analogicznego okresu ubiegłego roku o 4,2 proc., przy jednoczesnym wzroście w porównaniu z pierwszymi czterema miesiącami 2017 roku – o 3,6 proc. Praca przewozowa osiągnięta przez Grupę w pierwszych czterech miesiącach 2019 roku wyniosła 8,6 mld tkm i była niższa o 7,2 proc. niż w roku 2018 oraz o 0,6 proc. w porównaniu do analogicznego okresu 2017 roku.

Grupa PKP CARGO odnotowała zwiększone przewozy zboża, które wynikały m.in. ze wzrostu importu od wschodniego sąsiada. Grupa w kwietniu br. przewiozła o 20 tys. ton zboża więcej niż w analogicznym miesiącu 2018 roku, co oznacza wzrost aż o 377,2 proc. W pierwszych czterech miesiącach br. w tej grupie towarowej zanotowano wzrost o 178,7 proc. r/r.

W kwietniu br. w porównaniu z analogicznym okresem 2018 roku w Grupie PKP CARGO o 20 tys. ton wzrosły przewozy innych płodów rolnych (+103,1 proc). O 37,8 proc. wzrosły także r/r przewozy w tej grupy towarowej w okresie styczeń-kwiecień 2019 roku.

Warto także zauważyć, że pociągi Grupy w kwietniu 2019 roku przewiozły 298 tys. ton koksu i węgla brunatnego, co oznacza wzrost o 4,6 proc. w porównaniu z kwietniem 2018 roku.