Platforma zakupowa

Konkurs na innowacje w Grupie PKP

Rusza konkurs „inNOWacje – #kolej2023”, w ramach którego przedstawiciele świata start-upów będą mogli zgłosić swoje nowoczesne rozwiązania. Jury konkursowe złożone z przedstawicieli czterech spółek kolejowych oraz funduszy Venture Capital wyłoni zwycięzców, na których czekają atrakcyjne nagrody finansowe. Organizatorzy konkursu to PKP S.A. i spółki kolejowe Grupy: PKP CARGO, PKP Intercity, PKP Polskie Linie Kolejowe oraz Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

Kolejarze będą szukać nowoczesnych rozwiązań w czterech kategoriach: Kolej dla Pasażera, Innowacyjna Technika Kolejowa, Nowoczesny Marketing i Sprzedaż oraz Ekologia, Elektrooszczędność, Elektromobilność. Do konkursu będą mogli zgłosić się przedstawiciele start-upów tj. mikroprzedsiębiorstw na wczesnych etapach rozwoju działalności, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), jednostek naukowo-badawczych, których zadaniem będzie przygotowanie innowacyjnego rozwiązania w wybranej przez nich kategorii.

Prezes PKP CARGO S.A. Czesław Warsewicz podkreślił, że Spółka będzie szeroko współpracować ze start-upami, nie tylko z laureatami konkursu, gdyż innowacyjność jest jednym z priorytetów przedsiębiorstwa. – Innowacyjność świadczy o konkurencyjności, jesteśmy liderem rynku przewozowego i w tym zakresie lider musi też stosować rozwiązania, które poprawiają ten proces. Mam nadzieję, że te rozwiązania będą w praktyce zastosowane w naszej działalności – powiedział Warsewicz.

Prezes argumentował, że nasza spółka już udowodniła, iż jest przedsiębiorstwem innowacyjnym. – Podpisaliśmy list intencyjny z Fabryką Pojazdów Szynowych i Jastrzębską Spółką Węglową na projekt lokomotywy wodorowej, czyli wpisujemy się już w program elektromobilności – powiedział Warsewicz. Podkreślił, że drugim innowacyjnym zadaniem jest budowa lokomotywy dwusystemowej, elektryczno-spalinowej, z modułem autonomicznym.

Innowacyjność dotyczy także bieżącej działalności PKP CARGO. W tym miesiącu powołany został Komitet ds. Cyfryzacji, gdyż spółka kładzie ogromny nacisk na informatyzację i cyfryzację usług logistycznych. Stąd też jesteśmy otwarci na współpracę ze start-upami. – Cieszymy się, że jesteśmy częścią tego projektu, czekamy na rozwiązania, które będziemy mogli zastosować w naszym procesie przewozowym – podkreślił prezes Warsewicz. Chodzi o optymalizację procesu przewozowego i racjonalne wykorzystanie zasobów spółki.