Platforma zakupowa

Koniec sporu zbiorowego w PKP CARGO

W dniu 16 listopada br. Zarząd Spółki PKP CARGO zawarł porozumienie ze związkami zawodowymi będącymi stroną Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników zatrudnionych przez zakłady PKP CARGO S.A. Zawarcie Porozumienia kończy spór zbiorowy wszczęty 2 lipca 2015 r.

Na mocy Porozumienia oraz Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy zostanie wypłacona jednorazowa nagroda w kwocie 800 zł brutto (600 zł brutto z okazji 15-lecia powstania spółki dla pracowników PKP CARGO S.A. będących w stanie zatrudnienia i posiadających minimum 1 rok stażu pracy oraz 200 zł brutto z okazji Święta Kolejarza dla pracowników PKP CARGO na zasadach określonych w ZUZP). Ponadto Strony postanowiły powołać zespół w celu realizacji wystąpienia pokontrolnego Okręgowego Inspektora Pracy w Warszawie z 15 października 2015 r

To ważny dzień dla PKP CARGO i jej pracowników. W atmosferze dialogu i rzeczowej prezentacji stanowisk obu stron udało się wspólnie z naszymi partnerami społecznymi wypracować dobre rozwiązanie. Zakończenie sporu zbiorowego oznacza, że między stroną społeczną a zarządem są pełne zrozumienia relacje. I tym różnimy się od poprzedniego zarządu. Jestem przekonany, że koniec sporu zbiorowego wprowadzi oczekiwany przez pracowników i akcjonariuszy spokój, który leży w interesie spółki na drodze stojących przed nią poważnych wyzwań naprawczych i rozwojowych – powiedzial po podpisaniu porozumienia Prezes Zarządu PKP CARGO Maciej Libiszewski.