Platforma zakupowa

Kongres Infrastruktury Polskiej z udziałem PKP CARGO

Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych, rozbudowa i ochrona infrastruktury krytycznej, w tym kolejowej – to najważniejsze tematy, które są poruszane podczas XII Kongresu Infrastruktury Polskiej, w którym biorą udział dr Marcin Wojewódka, p.o. prezes zarządu PKP CARGO S.A. i Paweł Miłek, p.o. członek zarządu ds. handlowych
Kongres to największe tego typu wydarzenie w naszym kraju - odbywa się w warszawskim Centrum Nauki Kopernik i gromadzi przedstawicieli największych firm budowlanych, transportowych, spedycyjnych oraz instytucji i urzędów publicznych, w tym samorządów.

Honorowy patronat nad spotkaniem objęli m.in.: Ministerstwo Infrastruktury, Marszałek Województwa Dolnośląskiego, Lubuskiego, Świętokrzyskiego, czy Mazowieckiego, także Wojewoda Śląski, Krajowa Izba Gospodarcza oraz Instytut Kolejnictwa, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., czy też Związek Niezależnych Przewoźników Kolejowych.

PKP CARGO S.A. w drodze odbudowy relacji z szerokim gronem interesariuszy angażuje się aktywnie w tego typu wydarzenia i inicjatywy. Organiczna praca operacyjna, zaangażowanie wszelkich, skonsolidowanych we wspólnym celu struktur organizacyjnych oraz bieżąca analiza biznesowo-rynkowa to tylko nieliczne punkty, dzięki którym kolejowy potentat narodowy, posiadający niezrównany potencjał tak wiedzy jak i doświadczenia oraz zasobów realizuje program zrównoważonej i trwałej obecności w rynku towarowych przewozów kolejowych. Z usług PKP CARGO S.A. korzystają przedsiębiorstwa reprezentujące kluczowe sektory gospodarki, w tym branże: górnicza, hutnicza, budowlana, chemiczna, spożywcza, drzewna i motoryzacyjna. Oferta Grupy oparta jest o model ALL IN, która zawiera nie tylko sam transport ładunków, ale również usługi spedycyjne, celne, przeładunkowe oraz dowóz do końcowego odbiorcy.

Fot. Konrad Lechański/Rynek infrastruktury