Platforma zakupowa

Kolej reaguje na zmiany

Przystosowanie się transportu szynowego do szybko zmieniającego się rynku – to hasło przewodnie III Kongresu Rozwoju Kolei, jaki odbył się na PGE Stadionie Narodowym w Warszawie.

Debaty i dyskusje toczone przez ekspertów w dziedzinie kolei mają wpłynąć na rozwój tego sektora w naszym kraju i współpracy pomiędzy przedsiębiorcami kolejowymi. O tym jak położenie Polski korzystnie oddziałuje na rozwój gospodarki i jaka jest w tym rola przewozów towarowych, dyskutowano, min., w trakcie debat o Trójmorzu i nowych szlakach handlowych. – Musimy być hubem przeładunkowym i zwiększać wartość obsługiwanych towarów. To rozwija gospodarkę. Wymiana towarowa, wymiana ludzi to podstawa funkcjonowania. Oczywiście chcemy z tego korzystać, ale potrzebujemy bardzo dobrej infrastruktury, sieci terminali i dobrej współpracy z portami. Potrzebujemy inwestycji, żeby później wykorzystać w pełni ten potencjał – powiedział Jacek Rutkowski, członek zarządu PKP CARGO ds. handlowych.

Jakie nowe szlaki wytyczyć na mapie Europy i świata

Dużo uwagi poświecono dyskusji o mapie sieci kolejowej krajów Trójmorza. To tutaj widać ogromną dysproporcję między gęstością i jakością szlaków wiodących na zachód Europy, a tych biegnących z północy na południe. Dyskutanci podkreślali również, jak istotne jest zapotrzebowanie na transport towarów północ – południe. – Polska leży na osi północ- południe, wschód- zachód łącząc Morze Czarne, Bałtyckie i Śródziemne. Wiemy, że możliwości gospodarcze na pewno będą rosły, dlatego chcemy, aby polskie porty były „oknem na świat” dla krajów takich jak Czechy, Ukraina, Węgry. Zatem potencjał jest duży i na pewno można go wykorzystać. Linie kolejowe istnieją, ale ich parametry nie spełniają wymogów, nie można po nich jeździć szybko i wysyłać długich, ciężkich pociągów, bez tego nie będziemy konkurencją dla samochodów – podkreślił Jacek Rutkowski.

Ponadto PKP CARGO chce wykorzystywać inne, wcześniej już istniejące szlaki handlowe. Priorytetem dla Spółki będzie obsługa szlaków wiodących do portów Polski i innych państw Trójmorza. – Widzę szansę w Rail Baltica, która powinna sięgać od Helsinek po Saloniki. Ma ona też znaczenie militarne i dlatego powinna być wspierana przez Unię Europejską – wskazał prezes Rutkowski.

Transport a wojna na Ukrainie

Jednym z wiodących wątków panelu „Nowe szlaki transportowe” był wpływ wojny na Ukrainie na transport kolejowy. Jacek Rutkowski wskazał, że wojna spowodowała spore załamanie przewozów intermodalnych na Nowym Jedwabnym Szlaku, gdzie wcześniej spółka była liderem. Spowodowało to większe zainteresowanie PKP CARGO portami, tym bardziej, że transport kontenerów odbywa się w większości na kierunku północ-południe. Dlatego rośnie ruch między portami znad Adriatyku a portami Trójmiasta i Szczecina. Wojna spowodowała zmiany w przewożonych grupach towarowych. – W przeszłości eksportowaliśmy węgiel, teraz jesteśmy dużym importerem węgla. Brak węgla ze wschodu powodował napływ węgla do portów polskich i zagranicznych. Współpracowaliśmy w tych przewozach z LTG Cargo – powiedział Jacek Rutkowski. Nową grupę towarową dla PKP CARGO stanowiło ukraińskie zboże. – Do 2022 roku były to śladowe ilości. Teraz transport idzie w miliony ton, a w 2021 roku PKP CARGO przewiozło 4 tysiące ton zboża – dodał Rutkowski.

W trakcie dyskusji kongresowej mogliśmy usłyszeć jak bardzo bezpieczeństwo państwa zależy od kolei i jaką rolę odgrywa w tej sytuacji PKP CARGO, które zapewnia dostawy sprzętu z Polski i zagranicy na Ukrainę. Spółka zaopatruje także Ukrainę w paliwa. Sprostało też zadaniu wywozu węgla z portów, spółka realizowało też podpisane wcześniej umowy na przewozy wielu innych ładunków – Dzięki współpracy portów i wszystkich organizacji uczestniczących w procesie transportu, pomimo wielu przeciwności, udało nam się zrobić wszystko, żeby nie zostawić naszych kontrahentów. Przyspieszyliśmy remonty, odebraliśmy nowe lokomotywy i wagony. Nie zrealizowalibyśmy tych zadań, gdyby nie nasze spółki zależne – podkreślił Marek Olkiewicz, członek zarządu PKP CARGO ds. operacyjnych.

Uczestnicy debatowali min. o tym, że agresja rosyjska na Ukrainie i pełnoskalowa wojna jaka toczy się za naszą wschodnią granicą od ponad roku raz jeszcze potwierdziła, że kolej jest niezwykle ważnym i niezastępowalnym elementem logistyki. Użyteczność kolei bowiem nie ogranicza się do dostaw sprzętu wojskowego, czy szerzej zaopatrzenia walczących wojsk, a obsługi całej sfery potrzeb pozamilitarnych broniącej się Ukrainy. Podkreślano też, jak ważnym aspektem będzie udzielenie dostępu do rynku ukraińskiego i włączenie polskich przedsiębiorstw do odbudowy Ukrainy i roli Polski jako kraju tranzytowego z Ukrainy i do Ukrainy. – Chcąc uczestniczyć w procesie odbudowy Ukrainy, PKP CARGO podejmuje szereg działań, które mogłyby usprawnić, rozwijać i wzmacniać współpracę z naszymi partnerami biznesowymi – zapewnił Marek Olkiewicz.

Naczepy na kolejowych platformach

W panelu o nowych szlakach transportowych poruszono także kwestie rozwoju transportu intermodalnego. To ten segment przewozu naczep jest dziś najszybciej rozwijającą się gałęzią przewozów kolejowych, choć tempo tego rozwoju spowalniają pewne czynniki, wśród których wymienia się: pandemię czy brak optymalnego rozwiązania techniczno-eksploatacyjnego spełniającego wyśrubowane wymagania branży logistycznej. Konieczne jest wzmocnienie przewozów intermodalnych, co powinno polegać m.in. na budowie nowych terminali kontenerowych przy wsparciu funduszy unijnych. – Potrzeby samej Polski to co najmniej kilkanaście dużych terminali. Dalej, idąc na południe, tam także musimy mieć huby kontenerowe, jeśli chcemy obsługiwać porty nad Morzem Czarnym i Adriatyckim – stwierdził Jacek Rutkowski. PKP CARGO buduje terminal w Zduńskiej Woli, planowany jest także terminal w Kladnie koło Pragi. Dzięki temu drugiemu hubowi możliwe będzie zwiększenie potoku ładunków między Czechami a portami w Szczecinie i Świnoujściu.

Organizatorami III Kongresu Rozwoju Kolei są spółki Grupy PKP: Polskie Koleje Państwowe S.A., PKP Intercity S.A., PKP CARGO S.A., PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o. o.