Platforma zakupowa

Już 466 nowych maszynistów przyjętych do PKP CARGO

Od początku roku PKP CARGO aktywnie poszukiwało maszynistów. Do tej pory lider towarowych przewozów kolejowych w Polsce przyjął do pracy prawie 470 osób. Program jest chwilowo wstrzymany ze względu na ograniczone możliwości szkoleniowe związane ze szczytem przewozowym i ruszy ponownie od początku 2015 roku. Z wewnętrznych analiz PKP CARGO wynika, że skala rekrutacji i szkoleń maszynistów w przyszłym roku zostanie utrzymana.

Rekrutacja prowadzona jest od połowy stycznia 2014 r. Dotychczas, w ramach prowadzonego procesu spółka zdecydowała się zatrudnić 466 osób. Część z nich (nieco ponad 70 osób) stanowią doświadczeni pracownicy gotowi do natychmiastowego rozpoczęcia pracy, ale największą grupę stanowią kandydaci bez doświadczenia. Osoby te dopiero wezmą udział w kilkunastomiesięcznym szkoleniu, po którym uzyskają odpowiednie świadectwa, uprawniające do prowadzenia lokomotyw.

– Kolej jest perspektywicznym miejscem pracy. PKP CARGO to nowoczesna, rentowna i ambitna firma, która przywraca tradycyjne atrybuty zawodów kolejowych, czyli bezpieczeństwo zatrudnienia i prestiż. Wobec ograniczenia szkolnictwa kolejowego, musimy sami kształcić potrzebnych nam profesjonalistów, korzystając z bogatego doświadczenia naszej kadry – mówi Adam Purwin, prezes zarządu PKP CARGO – Prowadzona przez nas od początku roku akcja rekrutacyjna spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem potencjalnych pracowników. To nasza inwestycja w przyszłość spółki, element długoterminowego planowania i uzupełniania luki pokoleniowej – dodaje.

Dotychczas najwięcej kandydatów, 138 osób, zostało zatrudnionych przez Centralny Zakład PKP CARGO w Warszawie. Na drugim miejscu jest Zakład Południowy z siedzibą w Katowicach, w którym pracę w ramach prowadzonej akcji znalazło już 97 osób, w tym 62, które rozpoczną szkolenie. Dalej w kolejności znajdują się Zakłady: Zachodni w Poznaniu, Śląski w Tarnowskich Górach oraz Północny w Gdańsku.

Kandydaci chcący rozpocząć karierę w PKP CARGO na stanowisku maszynisty muszą posiadać co najmniej średnie wykształcenie. Poza tym wymagany jest dobry stan zdrowia, niekaralność oraz dyspozycyjność. Aby zgłosić swój udział w procesie, należy wejść na stronę internetową przewoźnika: www.pkp-cargo.pl, na której uruchomiony został dedykowany programowi system rekrutacyjny. Szkolenia niezbędne do otrzymania licencji i świadectwa organizuje i przeprowadza PKP CARGO.

Przyszli maszyniści nie ponoszą żadnych kosztów i już na etapie szkolenia są zatrudniani oraz wynagradzani przez PKP CARGO. Mają też zagwarantowane zatrudnienie po uzyskaniu uprawnień. Szkolenie jest dwuetapowe. Pierwsze, na licencję, trwa dwa-trzy miesiące i uprawnia do przejazdu lokomotywą, ale jeszcze nie za jej sterami. Drugie szkolenie, zakończone otrzymaniem świadectwa maszynisty, trwa półtora roku i daje pełne uprawnienia maszynisty pojazdów trakcyjnych.

Choć rynek transportu kolejowego w Polsce stale się rozwija i zwiększa się zapotrzebowanie na nowych pracowników, szkolnictwo kolejowe nie jest w stanie wykształcić odpowiedniej liczby osób.  Sytuację komplikuje fakt, że wielu obecnych pracowników kolei jest w wieku okołoemerytalnym. Dlatego już teraz zaczyna brakować młodej, wykwalifikowanej kadry maszynistów. Przykładem obrazującym niewydolność obecnego systemu jest sytuacja w makroregionie obejmującym województwa kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie i pomorskie, gdzie działa zaledwie jedna szkoła kształcąca przyszłych kolejarzy (Technikum Kolejowe w Bydgoszczy). Pomimo, że absolwenci kierunków kolejowych oraz chętni do pracy na kolei są przez pracodawców poszukiwani i dobrze opłacani, na rynku brakuje obecnie już nie tylko maszynistów, ale również specjalistów od infrastruktury czy dyżurnych ruchu.

W latach 2014-2015 PKP CARGO planuje wydać łącznie 21 mln zł na szkolenie maszynistów, kontynuując tym samym proces rekrutacji na zbliżonym poziomie. Dotychczasowe działania rekrutacyjne i szkoleniowe pozwolą spółce na uzupełnienie stanu grupy maszynistów o kolejnych  280 wyszkolonych maszynistów, a w 2016 roku – o kolejnych 160 nowych maszynistów przeszkolonych przez PKP CARGO. Rekrutacja jest prowadzona miedzy innymi we współpracy z Powiatowymi Urzędami Pracy, a cały program uzyskał patronat Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.