Platforma zakupowa

Jesteśmy gotowi pomóc innym polskim championom

Na odbywającym się w Rzeszowie Kongresie 590 Prezes Zarządu PKP CARGO Maciej Libiszewski zadeklarował współpracę ze spółkami z większościowym polskim kapitałem, jako solidnym fundamentem w budowaniu krajowej gospodarki i jej pozycji na arenie międzynarodowej. Zwrócił uwagę na szanse, jakie stają przed polskimi firmami w związku z wymianą handlową z Państwem Środka na Nowym Jedwabnym Szlaku.

Zabierając głos w panelu „Współpraca narodowych liderów biznesu na rynkach eksportowych – modelowy przykład patriotyzmu narodowego” z udziałem szefów największych polskich firm, Prezes Libiszewski za wzorcowy przykład współpracy spółek z przeważającym polskim kapitałem uznał współpracę PKP CARGO i Grupy Azoty. Jesteśmy liderami w swoich branżach nie tylko w Polsce, ale także i w Europie. Z Grupą Azoty współpracujemy od przeszło 10 lat. W czerwcu podpisaliśmy kolejną dwuletnią umowę na przewozy ponad 4 mln ton produktów nawozowych i chemicznych oraz surowców dla spółek z Grupy Azoty. Poprzez ścisłą współpracę, jak w jednym zintegrowanym organizmie, obniżamy ryzyka związane z transportem potężnych wolumenów produktów i surowców. Cieszę się, że swoją wzajemną współpracą możemy wpisać się w priorytety działań polskiego rządu. Wierzę, że nasza wspólna obecność na europejskich rynkach to wzorowy przykład polskiego patriotyzmu gospodarczego – podkreślił Prezes Libiszewski.

Mówiąc o współpracy narodowych liderów biznesu, Prezes Libiszewski zwrócił uwagę na szanse, jakie stawia przed polską gospodarką współpraca z Państwem Środka. Chodzi mi o wykorzystanie tej szansy, o której mówił Prezydent Andrzej Duda w czasie swojej wizyty w Chinach, że jest to naszą dziejową powinnością. My, jako PKP CARGO, jesteśmy gotowi pomóc naszym przyjaciołom, innym polskim championom i liderom swoich branż, w eksporcie ich towarów czy produktów do Państwa Środka z wykorzystaniem kolei na Nowym Jedwabnym Szlaku – zaakcentował Prezes Zarządu PKP CARGO.

Kongres 590 to forum wymiany idei i doświadczeń polskich specjalistów z zakresu biznesu, nauki, polityki i legislacji. Dyskusje panelistów mają wytyczyć w oparciu o własne zasoby, zarówno ludzkie, jak i naturalne, nowe kierunki rozwoju – wspólną koncepcję prac nad wzrostem ekonomicznym i awansem Polski w gospodarczej hierarchii Europy i świata.