Platforma zakupowa

III Kongres Rozwoju Kolei

Przyszłość i Perspektywy – to hasło III Kongresu Rozwoju Kolei, jaki odbywa się na stadionie PGE Narodowym w Warszawie. Kongres zgromadził około tysiąca uczestników z Polski i zagranicy.

Wiodące tematy poruszane w trakcie debat i paneli w ramach Kongresu to m.in. cyfryzacja sektora kolejowego, rozwijanie nowych szlaków transportowych, wzmacnianie pozycji kolei w systemie pasażerskiej komunikacji publicznej, realizacja unijnych wymagań w segmencie „zielonej kolei”, jak również rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury kolejowej.

Osiem dobrych lat dla kolei

Podczas uroczystego otwarcia Kongresu, Grazyna Ignaczak –Bandych, szefowa kancelarii Prezydenta RP, odczyta list Andrzeja Dudy. Prezydent stwierdził, że konieczne jest ciągłe wzmacnianie kolei – kręgosłupa polskiej gospodarki. Andrzej Duda zwrócił też uwagę na znacznie Centralnego Portu Komunikacyjnego -„nowego systemu transportowego w Polsce, który zintegruje transport kolejowy, drogowy i lotniczy”. – Wielkie lotnisko na zachód od Warszawy, w powiązaniu z inwestycjami kolejowymi i drogowymi, utworzy hub transportowy odgrywający ważną rolę w skali nie tylko kraju, ale całej Europy Środkowej – stwierdził prezydent.

Premier Mateusz Morawiecki w wystąpieniu skierowanym do uczestników Kongresu, podkreślił, że „w ciągu ostatnich ośmiu lat polska kolej przeszła wielką przemianę i odrodziła się do nowego życia”. Podjęta została m.in. skuteczna walka z wykluczeniem komunikacyjnym Polaków po tym, gdy „całe regiony zostały odcięte od transportu szynowego”. I kolej jest coraz częściej wybieranym środkiem lokomocji przez Polaków.

Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk zapewnił, że priorytetami dla rządu w obszarze kolei są m.in.: dbałość o infrastrukturę, modernizacja dworców, inwestycje taborowe, dalszy rozwój przewozów pasażerskich i polskiego przemysłu pracującego dla kolei. – Czas między 1989 a 2015 rokiem był dla posiej kolei bardzo trudny. Rządy lewicy i liberałów doprowadziły do likwidacji tysięcy kilometrów linii kolejowych, mieszkańcy setek miejscowości stracili dostęp do transportu kolejowego – przypomniał Adamczyk.

Wiceminister aktywów państwowych Maciej Małecki przypomniał, że kolej to strategiczny element polskiej gospodarki i strategiczny element bezpieczeństwa polskiego państwa. – Nie ma silnej gospodarki bez dobrze rozwiniętej i dobrze zarządzanej polskiej kolei i nie ma bezpieczeństwa państwa bez sprawnej kolei na całym naszym terytorium – powiedział Małecki i przypomniał, że kolej odegrała istotną rolę w czasie pandemii Covid-19 i w trakcie trwającej wojny na Ukrainie. Minister Małecki podkreślił, że działania w celu rozwoju kolei są przejawem patriotyzmu, dlatego konieczne było zerwanie z polityką poprzednich władz.

Jak i dlaczego konsolidować polską kolej?

W trakcie debaty otwarcia paneliści dyskutowali o tym, czy potrzebna jest konsolidacja polskiej kolei w ramach holdingu PKP. Wiceminister Maciej Małecki nie miał wątpliwości, że konsolidacja jest niezbędna i korzystna dla branży, gdyż :jesteśmy w momencie dynamicznego rozwoju polskiej kolei”. – Jeden duży podmiot spełni oczekiwania klientów i wygra konkurencje na rynku krajowym i zagranicznym – podnosił Małecki. I zaznaczył, że konsolidacja to megatrend w sektorach gospodarki, a najbardziej znany konglomerat przemysłowy w Polsce to fuzja Orlenu, Lotosu, PGNiG i Energi.

Z kolei wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel podkreślił, że rozwój kolei wymaga współdziałania w zakresie przewozów pasażerskich i towarowych, czy też inwestycji. – Dzięki realizacji takich przedsięwzięć jak Kolej+ czy Program Przystankowy, Polska dokonała znacznego postępu w rozwoju transportu – powiedział Bittel.

Prezes PKP S.A. i szef Grupy PKP Krzysztof Mamiński nie ma wątpliwości, że rok jaki minął od podpisania Karty Grupy PKP, pokazał, iż struktura holdingowa się sprawdza. – Koncepcja holdingu to nie powrót do przedsiębiorstwa państwowego Polskie Koleje Państwowe – zaznaczył Mamiński. I zaznaczył, że w strukturze holdingowej działa wiele kolei zachodnich, ten model wprowadzany jest też m.in. na Litwie i na Węgrzech.

Dariusz Seliga, prezes PKP CARGO , największej spółki w Grupie PKP, również pozytywnie patrzy na integrację kolei. – PKP CARGO to przyszłość, chcemy tą przyszłość budować wspólnie, razem w holdingu – podkreślił Dariusz Seliga. I dodał, że przykładem dobrej współpracy w szerokiej grupie była realizacja zadania przewiezienia węgla z polskich portów. Zdaniem Dariusza Seligi, w ramach holdingu PKP CARGO łatwiej będzie rozwijać aktywność międzynarodową. – Walczymy tak naprawdę o przyszłość PKP CARGO jako największego, narodowego przewoźnika, ale też o przyszłość naszych pracowników. W holdingu chcemy dać fundament całej Grupie PKP CARGO, pracownikom, aby przyszłość była dla nich bezpieczna – powiedział Dariusz Seliga. – Cały świat działa wspólnie, nie trzeba wyważać otwartych drzwi – dodał.

Wyzwania dla holdingu

W trakcie debaty wybrzmiała także lista wyzwań, jakie stoją przez Grupą PKP. Zdaniem Macieja Małeckiego najważniejszym zadaniem dla kolei będzie spięcie planów inwestycyjnych z nowymi technologiami. Andrzej Bittel uważa, że kluczowe będzie sprostanie wysokim oczekiwaniom klientów towarowych i pasażerskich.

Krzysztof Mamiński za kluczowe wyzwanie uważa zapewnienie bezpieczeństwa i cyberbezpieczeństwa na kolei i poprawę relacji wewnątrz środowiska kolejarskiego. Dla Dariusza Seligi kluczowa jest zmiana mentalności, sposobu myślenia pracowników spółek kolejowych. – Żeby ludzie zrozumieli czego od nich oczekujemy, jaka będzie ich przyszłość – wyjaśnił Dariusz Seliga.

Natomiast dla Tomasza Gontarza, wiceprezesa PKP Intercity, najważniejszym wyzwaniem będzie przygotowanie się przewoźnika do liberalizacji unijnego rynku przewozów pasażerskich – otwarcie rynku ma nastąpić w 2030 roku. Dariusz Sikora, członek zarządu PKP LHS wskazał natomiast na sytuację na Ukrainie i dodał, że ważne będzie mądre kontynuowanie pracami nad holdingiem. Wojciech Dąbrowski, prezes Polskiej Grupy Energetycznej, wskazał, że PGE ma bardzo dobre doświadczenia z funkcjonowania Grupy PGE jako holdingu. I radził kolejarzom konsekwencję w działaniach. – Istotne jest zachowanie spójności działań holdingu – mówił Wojciech Dąbrowski.