Platforma zakupowa

Grupa PKP CARGO zapewnia kompleksową obsługę spedycyjną ważnych projektów infrastrukturalnych w Polsce

PS Trade Trans, spółka z Grupy PKP CARGO świadcząca kompleksowe usługi w zakresie transportu, przeładunków, magazynowania i usług celnych, realizuje kompleksową obsługę spedycyjną istotnych projektów infrastrukturalnych w kraju. Obecnie spółka realizuje między innymi dostawę 1300 ton szyn dla odtwarzanej po 50 latach infrastruktury tramwajowej w Olsztynie. Dodatkowo, z sukcesem zakończono transport rozjazdów o dużych promieniach dla Centralnej Magistrali Kolejowej, niezbędnych do planowanego z końcem 2014 roku włączenia do ruchu pociągów Pendolino.

Na potrzeby olsztyńskiego projektu inżynierzy PS Trade Trans zaprojektowali specjalistyczne urządzenie do przenoszenia tego typu ładunku, dostosowane do jego indywidualnych parametrów.  W ramach projektu spółka odpowiada za kompleksową obsługę transportu szyn o długości 18m i 30m na trasie ze Sławkowa do Olsztyna. Transport odbywa się koleją oraz samochodami.

– To duży projekt i ogromne wyzwanie logistyczne z trzech powodów. Po pierwsze, mówimy o ładunku ponadgabarytowym. Konieczne było wobec tego zaprojektowanie i zbudowanie specjalnej konstrukcji umożliwiającej przeładunek szyn. Ponadto, transport samochodowy elementów ponadgabarytowych jest wyzwaniem w zakresie zaplanowania drogi przejazdu przy zachowaniu maksymalnego bezpieczeństwa dla wszystkich uczestników ruchu drogowego. Po trzecie, kontrakt obejmuje transport ze Sławkowa bezpośrednio na teren budowy w Olsztynie, w tym załadunek, przeładunek z wagonów na samochody w Olsztynie i dowóz oraz rozładunek na placu budowy. Harmonogram dostawy musi więc zostać dokładnie zsynchronizowany z konkretnymi etapami planu budowy ­– mówi Marcin Wower, prezes PS Trade Trans.

Zakończony projekt dla Centralnej Magistrali Kolejowej, związany z modernizacją linii kolejowej na potrzeby pociągów Pendolino, polegający na transporcie rozjazdów o dużych promieniach, realizowany był z wykorzystaniem tzw. długich wagonów (25 m).

– Dysponujemy wagonami do przewozu długich ładunków, co umożliwiło transport rozjazdów dla Centralnej Magistrali Kolejowej bezpośrednio od producentów – ze stacji Bydgoszcz, Zawadzkie i Kraków Bieżanów – dodaje Marcin Wower.