Platforma zakupowa

Grupa PKP CARGO wykorzystuje koniunkturę rynkową i rozwija własną sieć drogowych połączeń drobnicowych

PKP CARGO CONNECT GmbH- spółka należąca do Grupy PKP CARGO,uruchomi jeszcze w tym miesiącu sieć własnych połączeń drogowych drobnicowych na linii Bałtyk-Bałkany.

Przewozy będę realizowane między Polską, Estonią, Łotwą, Litwą, Węgrami, Słowenią, Chorwacją i Serbią. Inicjatywa spółki wynika z faktu, że rosnąca wymiana handlowa pomiędzy Polską a rynkami krajów bałtyckich i bałkańskich, wymaga od operatorów logistycznych poszukiwania nowych rozwiązań w transporcie ładunków i oferowania kompleksowej obsługi zarówno w realizacji przewozów FTL (duże ładunki), jak i w doładunkach i drobnicy. Dlatego też PKP CARGO CONNECT GmbH poszerzyła swoją ofertę o drogowy transport drobnicowy na trasie korytarza Trójmorza. Dzięki serwisowi paletowemu, który od stycznia będzie mógł realizować nawet najmniejsze zamówienia tj. od jednej do kilku palet, wzrosną możliwości transportu pojedynczych ładunków w dostawach międzynarodowych.

Głównymi hubami na linii drobnicowej realizowanej przez spółkę PKP CARGO CONNECT GmbH będzie Wilno i Budapeszt, skąd będą realizowane wszystkie dostawy do klientów końcowych. kolei na terenie Polski będą wykorzystywane 2 terminale przeładunkowe w Warszawie i Gliwicach.
Cały proces transportu towaru drobnicowego będzie realizowany w ciągu 3 dni na terenie Litwy, Polski i Węgier. Z kolei na  Łotwę, Estonię, Chorwację, Słowenię i Serbię przewóz będzie zajmował 4 dni. Klienci będą mogli korzystać nie tylko z oferty transportowej PKP CARGO CONNECT GmbH, ale również z usług przeładunkowych, magazynowania oraz usług celnych świadczonych przez spółkę.

– Nasza oferta połączeń drogowych dedykowana ładunkom drobnicowym skierowana jest bezpośrednio do producentów, którzy importują lub eksportują produkty w obszarze Trójmorza pomiędzy Bałtykiem a Bałkanami – mówi Łukasz Strzelecki, członek zarządu PKP CARGO CONNECT GmbH. – Dzisiejsze obroty handlowe i dobra koniunktura sprzyjają rozwojowi biznesu, zwłaszcza tego międzynarodowego.Dlatego wychodzimy z naszą ofertą do krajowych firm i chcemy zachęcić do korzystania z nowej linii drobnicowej, która jest świetnym uzupełnieniem naszych możliwości transportu drobnicy z Polski do Niemiec oraz na Skandynawię. Dzięki tej usłudze chcemy rozwijać siatkę połączeń i jeszcze lepiej obsługiwać naszych obecnych i przyszłych Klientów na których czekamy z naszą konkurencyjną ofertą  na rynku – argumentuje Strzelecki.

Wszystkich zainteresowanych nawiązaniem kontaktu prosimy o składanie zapytań pod mailem: [email protected]