Platforma zakupowa

Grupa PKP CARGO publikuje strategię ESG na lata 2024-28

Grupa PKP CARGO, wiodący operator kolejowych przewozów towarowych w Polsce oraz Unii Europejskiej, opublikowała Strategię ESG na lata 2024-2028. W jej ramach grupa wyznaczyła cel nadrzędny: „aktywne kształtowanie rynku kolejowego, najbardziej zrównoważonej formy transportu towarowego, poprzez inwestycje, innowacje, edukację rynku i dążenie do doskonałości w sferze zarządzania” oraz osiem celów operacyjnych.

W kierunku zrównoważonej przyszłości: kluczowe cele ESG

Kolej jest najbardziej efektywną energetycznie i niskoemisyjną formą transportu towarowego. Naszym celem jest włączenie się do zielonej transformacji gospodarki. Pomogą nam w tym europejskie i krajowe inicjatywy i regulacje wpierające rozwój przedsiębiorstw z naszej branży. Strategia ESG na lata 2024-2028 obejmuje kluczowe obszary, takie jak m.in.: dekarbonizacja, zasady gospodarki o obiegu zamkniętym, rozwój kapitału ludzkiego i digitalizacja procesów biznesowych. Zbudujemy zrównoważoną ofertę usługową atrakcyjną z perspektywy klientów poszukujących zielonych rozwiązań w zakresie transportu

Dariusz Seliga prezes PKP CARGO

W ramach strategii ESG grupa wyznaczyła osiem celów operacyjnych:

  1. awłączenie kryteriów ESG do procesu modernizacji i zakupu taboru, uwzględniając potrzebę dekarbonizacji w kluczowych gałęziach działalności,
  2. wdrożenie zasady gospodarki o obiegu zamkniętym i ograniczenie zużycia zasobów,
  3. wzmocnienie kapitału ludzkiego poprzez pozyskiwanie najlepszych talentów, tworzenie bezpiecznego, komfortowego i różnorodnego miejsca pracy,
  4. dążenie do zmiany modelu wykorzystania energii w kierunku zwiększenia udziału OZE z  uwzględnieniem specyfiki rynku transportu kolejowego,
  5. zbudowanie świadomości korzyści wynikających ze zrównoważonej transformacji zarówno wewnątrz organizacji, jak i w jej otoczeniu, w tym łańcuchu wartości grupy,
  6. zbudowanie zrównoważonej oferty usługowej, opierającej się o działania na rzecz ESG,
  7. pogłębienie dialogu z interesariuszami, aby lepiej odpowiadać na ich potrzeby i budować partnerstwa,
  8. optymalizację procesów biznesowych i przewozów pod kątem ESG za pomocą narzędzi cyfrowych.

Przewozy kolejowe skutecznie ograniczają ślad węglowy sektora transportu, jednocześnie zmniejszając emisję pyłów i innych zanieczyszczeń. Przy założeniu, że średnia odległość przewozu jednej tony ładunku w transporcie kolejowym wyniosła w 2022 r. 251,5 km, a łączna masa przewiezionych towarów osiągnęła 248,5 mln ton, przetransportowanie takiej wielkości ładunków za pomocą samochodów ciężarowych wymagałoby zrealizowania 10 355 919 przejazdów i pokonania przez ciężarówki dystansu ponad 2,6 mld km.