Platforma zakupowa

Grupa PKP CARGO przewozi coraz więcej

Grupa PKP CARGO w marcu 2018 roku przewiozła o 3,5 proc. więcej ładunków i wykonała pracę przewozową o 2,0 proc. większą niż w marcu 2017 roku.

W porównaniu do wyników z marca 2017 roku, w analogicznym okresie 2018 roku Grupa PKP CARGO zwiększyła przewozy m.in. kamienia, intermodalne i węgla kamiennego.

Większe przewozy kamienia były możliwe m.in. dzięki zwiększonemu zapotrzebowaniu odbiorców na kruszywa (m.in. na cele budowy kilku obwodnic drogowych i dróg ekspresowych).

Na wzrost przewozów intermodalnych wpłynęła m.in. intensyfikacja przewozów z/do portów morskich oraz z/do Chin w ramach Nowego Jedwabnego Szlaku, a także zwiększone przewozy samochodów od kilku producentów zza południowej granicy oraz realizacja przewozów dla nowego klienta (niezrealizowane w 2017 r.) w kilku relacjach w Polsce.

Zwiększone przewozy węgla kamiennegowynikały m.in. ze wzrostu przewozów dla przedsiębiorstw sektora energetycznego w celu zapewnienia wymaganych zapasów węgla i zabezpieczenia ciągłości bieżącej produkcji energii oraz ze wzrostu importu surowca ze Wschodu.

W porównaniu do lutego 2018 roku, w marcu br. wzrosły przewozy m.in. węgla kamiennego, kamienia, intermodalne, ropy i przetworów, rud i innych artykułów chemicznych.

Przewozy Grupy PKP CARGO w marcu 2018 roku były pod względem masy o 11,4 proc. wyższe, a w ujęciu pracy przewozowej o 9,2 proc. większe niż w lutym br.

Marzec 2018 roku był już kolejnym miesiącem, w którym utrzymywała się dobra koniunktura na rynku transportu towarów koleją oraz wysoki popyt na usługi przewozowe świadczone przez Grupę PKP CARGO. Grupa przewiozła w tym okresie 9,4 mln ton towarów, czyli o 3,5 proc. więcej niż w marcu 2017 roku. Wykonana przez Grupę w marcu 2018 roku praca przewozowa wyniosła 2,4 mld tkm i była o 2,0 proc. większa niż w tym samym okresie 2017 roku.

Po trzech miesiącach 2018 roku Grupa przewiozła o 10,5 proc. więcej ładunków i wykonała pracę przewozowa o 9,9 proc. większą niż w analogicznym okresie 2017 roku.

Przewozy Grupy PKP CARGO w ujęciu masy w marcu 2018 roku były aż o 20,5 proc. większe, a praca przewozowa o 9,9 proc. większa niż w marcu 2016 roku.