Platforma zakupowa

Grupa PKP CARGO na Międzynarodowych Targach Transportu i Logistyki w Monachium

Grupa PKP CARGO bierze udział w Międzynarodowych Targach Transportu i Logistyki TRANSPORT LOGISTIC, odbywających się w Monachium. To największe tego typu wydarzenie w Europie, skupiające przedstawicieli firm i instytucji związanych z transportem, logistyką i spedycją. Podczas targów prezentowane są różnorodne i nowoczesne rozwiązania stosowane w branży. Imprezie towarzyszą konferencje i panele dyskusyjne.

– PKP CARGO to firma o charakterze globalnym. Nasza obecność na tego rodzaju targach jest więc naturalna, co potwierdza duże zainteresowanie, jakie wzbudza nasze stoisko. – mówi Maciej Libiszewski, prezes Zarządu PKP CARGO. Targi w Monachium to nie tylko przestrzeń wystawiennicza, ale także panele i dyskusje, i tu obecność polskiego przewoźnika była mocno zaakcentowana. Prezes Libiszewski przedstawił prezentacje, w których podkreślał centralną rolę, jaką Polska i PKP CARGO odgrywają w sieci europejskich korytarzy transportowych. – Jako PKP CARGO systematycznie zwiększamy nasz udział w rynku przewozów zagranicznych. W Niemczech uruchomiliśmy własną spółkę spedycyjną, co pozwoli nam lepiej wykorzystywać potencjał zachodnioeuropejskich rynków. Ponadto szukamy partnerów za granicą, aby nasz tabor jeszcze efektywniej wykorzystać poza Polską i na dłuższych trasach. Niedawno podpisaliśmy umowę o współpracy z chińską globalną firmą WWL, co ułatwi nam utworzenie własnych struktur w Państwie Środka – zaznacza prezes Libiszewski. To właśnie położenie Polski w centralnym punkcie europejskich korytarzy transportowych, na styku szerokiego i wąskiego toru w kontekście Nowego Jedwabnego Szlaku, staje się dla Polski ogromną szansą. – Naszym obowiązkiem, jeżeli chodzi o kolejową branżę transportową, jest wykorzystanie szans, jakie niesie za sobą koncepcja Nowego Jedwabnego Szlaku. W PKP CARGO jesteśmy do tego dobrze przygotowani – podkreśla prezes PKP CARGO.

To właśnie potencjał Nowego Jedwabnego Szlaku był jednym z głównych tematów konferencji „Rail Business at Transit Speed”, wydarzenia towarzyszącego monachijskim targom. W trakcie dyskusji z udziałem prezesa Macieja Libiszewskiego, a także szefów międzynarodowych organizacji kolejowych UIC i CIT oraz przedstawicieli zarządów towarowych kolei z Litwy, Łotwy, Niemiec, Rosji i Słowacji, poruszono między innymi kwestie ogromnego potencjału rozwojowego przewozów na trasie UE-Chiny czy też problem braku ujednoliconej dokumentacji elektronicznej, która utrudnia poruszanie się w korytarzu W-Z. Uczestnicy konferencji są zgodni co do tego, że współpraca krajów leżących na Nowym Jedwabnym Szlaku zarówno na poziomie gospodarczym, jak i politycznym jest konieczna i oczekiwana.

Targi w Monachium potrwają do 12 maja. Bierze w nich udział ponad 2 tysiące wystawców z całego świata.