Platforma zakupowa

Gala z okazji Święta Kolejarza 2017

20 listopada br. podczas Gali z okazji Święta Kolejarza w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej w Warszawie uhonorowano odznaczeniami państwowymi i resortowymi zasłużonych pracowników polskich kolei.

Gratulując wyróżnionym oraz przekazując życzenia i podziękowania kolejarzom, Prezes Zarządu PKP S.A., a jednocześnie p.o. Prezesa Zarządu PKP CARGO S.A. i Prezes Zarządu Związku Pracodawców Kolejowych Krzysztof Mamiński, podkreślił, że dzięki codziennej służbie, rzetelnej i zaangażowanej pracy wszystkich kolejarzy transport kolejowy odzyskuje ważną pozycję w systemie gospodarczym kraju.

– Musimy jednak pamiętać, że rozwój kolei, budowanie innowacyjnej gałęzi transportu zaspokajającej potrzeby milionów Polaków i narodowej gospodarki możliwe będzie tylko wtedy, gdy będziemy efektywnie współpracować. Pamiętajmy też, że w dzisiejszych czasach kolej nie funkcjonuje sama dla siebie – działa w określonym otoczeniu konkurencyjnym. Stąd też, aby umacniać swoją pozycję, stale musi się rozwijać. A najsprawniej będzie mogła się rozwijać, gdy będziemy działać razem – zaznaczył Prezes Mamiński.

Wszystkim pracownikom kolei życzenia z okazji ich święta złożył minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk. – Święto Kolejarza to dzień wyjątkowy. Obchodzimy go, jak co roku, z radością i dumą. Z radością – ponieważ widać na każdym kroku, jak zmienia się infrastruktura kolejowa w całym kraju; z dumą – ponieważ wszyscy kolejarze z zaangażowaniem i odpowiedzialnością pełnią służbę na kolejowych szlakach – powiedział minister Adamczyk. Życzę Państwu, aby sukcesy na polu zawodowym oraz ludzka wdzięczność umacniały i utwierdziły Państwa w przekonaniu, że Wasza kolejarska służba jest dla społeczeństwa ważna – podkreślił minister Adamczyk.

Minister Andrzej Adamczyk odczytał również list od premier Beaty Szydło skierowany do zgromadzonych na Gali w Teatrze Wielkim. – Kolej ma znaczenie strategiczne dla każdego państwa, zarówno dla jego gospodarki, komunikacji, jak i bezpieczeństwa. Polska kolej od czasu jej powstania była instytucją wyjątkową. Praca na kolei stała się formą służby państwowej, a prestiż zawodu kolejarza wiązał się ze swoistym etosem, opartym na odpowiedzialności, punktualności, sumienności i poczuciu misji wobec społeczeństwa – napisała premier Szydło.

List do uczestników Gali skierował także prezydent Andrzej Duda.