Platforma zakupowa

„Financial Times” o rozwoju działalności międzynarodowej PKP CARGO

Henry Foy, dziennikarz „Financial Times”, w swoim najnowszym artykule napisał o rozwoju działalności międzynarodowej PKP CARGO. Jednym z głównych celów Grupy jest wzmacnianie strategicznej pozycji spółki w regionie, jako zintegrowanego operatora logistycznego o europejskim zasięgu. Jak podkreśla dziennikarz, spółka realizuje swoje plany poprzez dążenia do zbudowania korytarza Bałtyk-Adriatyk.

Pierwszym krokiem Grupy do wzmocnienia pozycji logistycznego przewoźnika towarowego w regionie było przejęcie 80 proc. udziałów AWT, drugiego co do wielkości kolejowego przewoźnika towarowego w Czechach i jednego z największych prywatnych przewoźników w Europie. Uzupełnieniem dla akwizycji było podjęcie strategicznego partnerstwa z chorwackim przewoźnikiem HZ Cargo, posiadającym  zmodernizowane porty w Rijeka i Ploče.

Aby wzmocnić swoją pozycję, oprócz zbudowania strategicznych korytarzy w Europie, łączących środkową i wschodnią Europę, PKP CARGO nawiązało również współpracę z chińskim partnerem.
– Ustalenie długodystansowych tras poza granicami Polski oraz połączenie Europy Środkowej z Chinami to jedyny sposób dla PKP CARGO aby stać się skuteczną europejską firmą o znaczącej na rynku pozycji – skomentował Jakub Karnowski, Prezes PKP S.A.

Henry Foy zaznacza, że PKP CARGO to lider na polskim rynku. Jednak przewóz towarów w kraju jest zdominowany przez transport drogowy. Kolej przewozi głównie węgiel oraz kruszywa. Spółka ma nadzieję, że łącząc północne i południowe wybrzeża Europy rozszerzy swoją działalność na inne rynki i jeszcze lepiej wykorzysta  swój tabor.

Zdjęcie: TWITTER.COM od: HENRY FOY