Platforma zakupowa

„Dzień Inwestora” PKP CARGO w Poznaniu

W środę 15 lipca odbyła się pierwsza edycja „Dnia Inwestora”, organizowanego przez Grupę PKP CARGO, operatora logistycznego i największego towarowego przewoźnika kolejowego w Polsce.

W wydarzeniu tym wzięli udział inwestorzy i analitycy giełdowi, reprezentujący ponad 20 instytucji finansowych. W trakcie imprezy uczestnicy zwiedzali kluczowe aktywa Grupy PKP CARGO zlokalizowane w Poznaniu, wśród nich m.in. terminal kontenerowy na Franowie oraz hale naprawcze taboru kolejowego. W drugiej, prezentacyjnej części wydarzenia, przedstawiono informacje o nabytym niedawno przez PKP CARGO czeskim przewoźniku AWT oraz zaawansowaniu integracji obu spółek.

Wizytowany terminal PKP CARGO na poznańskim Franowie charakteryzuje strategiczne położenie, niedaleko przecięcia dwóch europejskich korytarzy transportowych. Niedawno rozpoczęto jego rozbudowę, która umożliwi przesunięcie jeszcze większej ilości towarów z dróg na kolej. Podczas spotkania dla inwestorów eksperci PKP CARGO opowiedzieli o szczegółach powiększenia tego obiektu, a także o biznesie intermodalnym oraz procesie utrzymaniowo-rozrządowym. Na miejscu goście zobaczyli z bliska m.in. przeładunek kontenerów oraz wykorzystywany przez PKP CARGO tabor, a w ramach atrakcji mieli szansę na przejażdżkę lokomotywą.