Platforma zakupowa

Dzięki dobrej koncepcji PKP CARGO nt. zagospodarowania Wolsztyna urząd marszałkowski może wznowić ruch planowy parowozami

Koncepcja utworzenia instytucji kultury na bazie Parowozowni Wolsztyn przedstawiona przez PKP CARGO spotkaniu 18 kwietnia w Poznaniu została pozytywnie oceniona. W spotkaniu oprócz spółki wzięli również udział przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Powiatu Wolsztyńskiego i Gminy Wolsztyn, a także parlamentarzyści z Wielkopolski. Efektem spotkania była deklaracja wicemarszałka województwa wielkopolskiego o wznowieniu zamawiania w PKP CARGO przewozów pasażerskich trakcją parową jeszcze w tym półroczu.

W wypowiedzi dla Rynku Kolejowego Wojciech Jankowiak, wicemarszałek województwa wielkopolskiego powiedział, że każda propozycja zapewniająca funkcjonowanie parowozowni na zdrowych, rynkowych zasadach, warta jest rozpatrzenia.

Według wicemarszałka istnieje duża szansa, aby wolsztyńskie parowozy powróciły na szlak jeszcze w pierwszej połowie tego roku.

Podczas spotkania PKP CARGO przedstawiło formalno-prawne ramy działania instytucji, a także możliwe scenariusze zaangażowania finansowego zainteresowanych stron. Wszyscy uczestnicy spotkania pozytywnie odnieśli się do koncepcji utworzenia instytucji kultury. Zdaniem PKP CARGO jest ona korzystna z punktu widzenia zachowania stabilności finansowej parowozowni oraz jej rozwoju, co jest ważne z punktu widzenia społeczności lokalnej oraz miłośników kolei. Doprecyzowania wymagają jeszcze szczegółowe rozwiązania funkcjonowania instytucji kultury, co będzie tematem spotkania 23 maja w Poznaniu.

Spółka PKP CARGO deklaruje chęć kontynuacji działań na rzecz Parowozowni w Wolsztynie. Podtrzymuje również gotowość do świadczenia usług trakcji parowej w ruchu pasażerskim. Decyzja o zamówieniu takiej usługi w PKP CARGO zależy od urzędu marszałkowskiego.

Jednocześnie spółka PKP CARGO intensywnie przygotowuje się do Parady Parowozów, która odbędzie się w Wolsztynie w dniach 3-4 maja.