Platforma zakupowa

Dobry początek 2019 roku dla PKP CARGO

W pierwszym miesiącu 2019 roku pociągi Grupy PKP CARGO przewiozły ponad 8,5 mln ton ładunków na polskim rynku, czyli 143 tys. ton więcej niż w grudniu 2018 roku (+1,7 proc.).

Jednocześnie cały krajowy rynek kolejowych przewozów towarowych odnotował spadek przewiezionych ładunków w porównaniu do stycznia 2018 roku – o 6,7 proc. Przy czym spadek ten w przypadku Grupy PKP CARGO wyniósł 5,1 proc., podczas gdy nasi konkurenci odnotowali znacznie większe zmniejszenie się wolumenu przewozów – o 7,9 proc.

– Dane te pokazują, że styczeń był trudnym miesiącem dla przewoźników kolejowych, ale Grupa PKP CARGO mimo wszystko dobrze sobie radzi na tle konkurencji i dlatego nasz udział w rynku według masy towarowej wzrósł do 44 proc. – mówi Czesław Warsewicz, prezes PKP CARGO S.A. – Obserwacje rynku pozwalają przypuszczać, że kolejne miesiące powinny być lepsze dla towarowych przewozów kolejowych – dodaje Czesław Warsewicz.

Cały czas utrzymuje się za to pozytywna tendencja w sektorze intermodalnym. W poprzednim miesiącu pociągami Grupy PKP CARGO przetransportowano 686 tys. ton ładunków intermodalnych. W porównaniu z analogicznym okresem 2018 roku przewozy te wzrosły o 16,4 proc. i były wyższe o 26,5 proc. w stosunku do stycznia 2017 roku. Wzrosty w tym sektorze wynikają m.in. ze zwiększonych transportów w tranzycie.

Grupa PKP CARGO odnotowała także zwiększone przewozy węgla kamiennego, które wynikały m.in. z przejęcia w całości przewozów do elektrociepłowni na południu kraju. Grupa w styczniu 2019 roku przewiozła 4,1 mln ton węgla kamiennego, co oznacza wzrost o 2,2 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2018 roku i o 1,7 proc. w odniesieniu do stycznia 2017 roku. Warto także zauważyć wzrost przewozów w tym segmencie w stosunku do grudnia 2018 roku – o 440 tys. ton (+12,0 proc.).

W styczniu 2019 roku Grupa PKP CARGO przewiozła także o 32 tys. ton ropy i jej przetworów więcej niż w styczniu 2018 roku (+13,0 proc.) i aż o 41 tys. ton więcej w porównaniu z tym samym okresem 2017 roku (+17,0 proc.).