Platforma zakupowa

Dariusz Daniluk nowym prezesem Przedsiębiorstwa Spedycyjnego Trade-Trans, spółki zależnej PKP CARGO

Zgromadzenie wspólników spółki PS Trade Trans sp. z o.o. powołało na stanowisko prezesa zarządu Pana Dariusza Daniluka. Nowy prezes PS Trade Transu, lidera rynku spedycji kolejowej w Polsce, to jeden z najbardziej doświadczonych polskich menadżerów. Był m.in. przez wiele lat prezesem Banku Gospodarstwa Krajowego, podsekretarzem stanu w Ministerstwie Finansów oraz szefem audytu w Narodowym Banku Polskim i Banku Gospodarki Żywnościowej.

Pan Dariusz Daniluk zastąpił na stanowisku prezesa pana Sylwestra Pruchniewskiego, odwołanego 21 listopada br. Obecnie zarząd spółki liczy dwie osoby.

– Witamy w naszym gronie jednego z najlepszych polskich menadżerów. Nasza strategia ekspansji międzynarodowej opiera się na trzech filarach: budowa profesjonalnego zespołu zarządzających, kontynuacja ekspansji organicznej na nowych rynkach oraz gotowość do przejęć zagranicznych przewoźników. Doświadczenie Pana Dariusza Daniluka w kierowaniu dużymi organizacjami realizującymi projekty o charakterze pan-europejskim będzie niezwykle cenne przy wdrażaniu naszej strategii rozwoju międzynarodowego – mówi Adam Purwin, członek zarządu ds. finansowych, pełniący obowiązki prezesa PKP CARGO.

PS Trade Trans jest międzynarodowym operatorem logistycznym świadczącym kompleksowe usługi w zakresie transportu, przeładunków, magazynowania i usług celnych. Spółka jest liderem rynku spedycji kolejowej w Polsce i największym spedytorem w Grupie PKP CARGO świadczącym usługi w kraju i za granicą. W 2012 r. przychody PS Trade Trans wyniosły 777 mln zł, zaś przeciętne zatrudnienie w 2012 r. wyniosło 354 osoby.

Spółka oferuje usługi spedycji kolejowej i drogowej, organizację transportu morskiego, obsługę przewozów promowych między Polską i Szwecją, obsługę przewozów ładunków ponadgabarytowych, usługi logistyki biomasy i zbóż, przeładunki w terminalach lądowych i portach morskich oraz usługi logistyki magazynowej. Spółka dysponuje siecią terminali przeładunkowych, powierzchnią magazynową, własnymi agencjami celnymi oraz wagonami kolejowymi do przewozu towarów sypkich.