Platforma zakupowa

Dane UTK potwierdzają wzrost udziału rynkowego PKP CARGO w marcu

Po trzech miesiącach 2015 roku PKP CARGO osiągnęło 47,5% udziału w rynku pod względem masy, notując wzrost o 0,8 p.p. w porównaniu do ubiegłego roku i o 0,3 p.p. w odniesieniu do wyniku po dwóch miesiącach 2015 roku. Pod względem pracy przewozowej udział PKP CARGO wyniósł 55,72%, rosnąc o 0,9 p.p. w porównaniu do wyniku po dwóch miesiącach. Łączna masa towarów przewiezionych koleją w marcu wyniosła 18,81 mln ton, o 1,17% mniej w porównaniu do marca 2014 roku, natomiast praca przewozowa wzrosła o 1,2%, do 4,25 mld tkm.

Według danych Urzędu Transportu Kolejowego, w ujęciu rocznym udział w rynku PKP CARGO pod względem wykonanej pracy przewozowej zmniejszył się o 1,4 p.p.

W podziale na grupy towarowe, w marcu szczególnie udane dla PKP CARGO były przewozy rud i pirytów oraz kontenerów. W ujęciu pracy przewozowej, te pierwsze urosły w porównaniu do ubiegłego roku o 80%, a w przewozach intermodalnych Grupa PKP CARGO zanotowała dwucyfrowy wzrost r/r, o ponad 15%. W porównaniu do poprzedniego roku, w marcu urosły także przewozy m.in. węgla kamiennego i artykułów chemicznych.

Po trzech miesiącach 2015 roku na kolejnych miejscach pod względem przewiezionej masy znalazły się: DB Schenker Rail Polska (17,73%, spadek z 19,64% przed rokiem), Lotos Kolej (5,71%, wzrost z 4,13%), PKP LHS (4,58%, spadek z 4,79% przed rokiem) oraz CTL Logistics (3,18%, wzrost z 3,11%).

Pod względem pracy przewozowej wiceliderem rynku jest spółka Lotos Kolej z udziałem 9,93% (przed rokiem 8,03%), na trzecim miejscu uplasował się PKP LHS (6,98% w porównaniu do 7,24% przed rokiem), na kolejnym DB Schenker Rail Polska z udziałem 5,56% (5,82% przed rokiem) oraz CTL Logistics z udziałem 4,6% (5,1% przed rokiem).

Zgodnie z danymi UTK, na rynku przewozów towarowych w 2015 roku przewozy towarowe realizuje 58 przewoźników.