Platforma zakupowa

CARGOTOR podpisał umowę z SYSTRĄ

Sprawniejszy transport towarów oraz znaczna poprawa bezpieczeństwa ruchu kolejowego – to najważniejsze cele projektu w ramach podpisanej w Warszawie przez CARGOTOR Sp. z o.o. i SYSTRA S.A. umowy na wykonanie studium wykonalności i projektu budowlanego dla Rejonu Przeładunkowego Małaszewicze.

– To dla nas priorytetowe przedsięwzięcie w przeciągu najbliższych kilku lat. Projekt, z którym wiążemy wielkie nadzieje – mówi Pan Jacek Rutkowski, prezes Zarządu CARGOTOR Sp. z o.o., zarządcy infrastruktury, spółki z grupy kapitałowej PKP CARGO. – Rejon Przeładunkowy Małaszewicze jest kluczowym miejscem na logistycznej mapie Europy, szczególnie w ostatnim czasie, kiedy projekt Nowego Jedwabnego Szlaku przeszedł z fazy planowania do fazy faktycznej realizacji i niezwykle dynamicznie się rozwija. Modernizacja jest konieczna, aby czas transportu koleją z i do Azji był atrakcyjny – dodaje prezes CARGOTORU.

– Umowa z CARGOTOR jest drugim największym kontraktem podpisanym przez polski oddział SYSTRA w tym roku. Dla nas będzie to bardzo wymagający, ale jednocześnie jeden z najciekawszych projektów realizowanych w ostatnich latach. Mamy nadzieję, że nasza praca realnie przyczyni się do wzrostu znaczenia Rejonu Przeładunkowego Małaszewicze – podsumowuje Pani Małgorzata Nowakowska-Cicio, z-ca dyrektora Oddziału SYSTRA w Polsce.

Umowa o wartości ponad 6 milionów złotych realizowana jest w ramach projektu 2015-PL-TM-0037-S „Modernizacja infrastruktury kolejowej w Rejonie Przeładunkowym Małaszewicze korytarza nr 8 linii towarowych na granicy UE z Białorusią”, dofinansowanego ze środków Instrumentu „Łącząc Europę”. Poziom dofinansowania to 85%, a wykonawca ma 670 dni na wykonanie zadania.