Platforma zakupowa

Cargotor otrzyma z UE 3,2 mln euro

Komisja Europejska przekazała polskim beneficjentom podpisane umowy o dofinansowanie 16 inwestycji transportowych. Otrzymają one 8 mld zł wsparcia z Instrumentu Łącząc Europę (CEF). Wśród beneficjentów jest Cargotor, spółka z Grupy PKP CARGO.

Środki na te inwestycje pochodzą z drugiego naboru CEF, który odbył się na przełomie 2015 i 2016 roku. Cargotor otrzyma wsparcie w wysokości 3,2 mln euro na „Modernizację infrastruktury kolejowej w Rejonie Przeładunkowym Małaszewicze korytarza 8 linii towarowych na granicy UE z Białorusią“ (prace studyjne).

Wykonanie inwestycji pozwoli na trzykrotne zwiększenie przepustowości oraz poprawę bezpieczeństwa ruchu kolejowego, a co za tym idzie umożliwi w pełni  wykorzystanie potencjału i położenia Rejonu Przeładunkowego Małaszewicze w odpowiedzi na potrzeby obsługi przewoźników korzystających z Nowego Jedwabnego Szlaku, w tym przede wszystkim        PKP CARGO – powiedział prezes Cargotoru Jacek Rutkowski.

Dofinansowane inwestycje będą lub są już realizowane poza Cargotorem przez cztery podmioty – PKP PLK, Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA), Zarząd Morskiego Portu Gdańsk i Polską Agencję Żeglugi Powietrznej (PAŻP). Większość z nich zostanie zakończona w 2020 roku. Łączne dofinansowanie UE dla wszystkich 16 projektów to prawie 1,9 mld euro (ponad 8 mld zł).

Do lutego 2017 r. trwa trzeci nabór CEF – Do rozdysponowania dla naszego kraju pozostało 300 mln z puli 4,14 mld euro. Polscy zarządcy infrastruktury drogowej i kolejowej przygotowują kolejne wnioski. Nie ulega wątpliwości, że ich wartość kilkukrotnie przekroczy dostępne środki. Składamy je jednak, bo chcemy dać sygnał Komisji Europejskiej, że mamy gotowe projekty. Walczymy też o dodatkowe fundusze, których pozyskanie jest możliwe, jeśli inne kraje nie wykorzystają swoich kopert. Będziemy aplikować również o środki z puli ogólnej przeznaczonej dla wszystkich krajów UE. W tej chwili mamy już ponad takich 30 propozycji – zapowiedział wiceminister rozwoju Witold Słowik.