Platforma zakupowa

Bardzo dobre wyniki Grupy PKP CARGO w I półroczu 2018 roku

Większe przewozy, przychody i zyski – PKP CARGO S.A. z sukcesami realizuje strategię podnoszenia jakości oferty dla klientów.

Spółka opublikowała szacunkowe dane finansowe za okres styczeń – czerwiec 2018 roku. Wynika z nich, że w pierwszym półroczu 2018 roku przychody z działalności operacyjnej wyniosły 2 mld 509,9 mln zł, podczas gdy w okresie styczeń – czerwiec 2017 roku PKP CARGO miało przychody na poziomie 2 mld 267 mln zł. Wzrost jest więc ponad 10 proc.

Wyższe są również, licząc rok do roku, inne szacunkowe wskaźniki finansowe: EBIDTA wzrosła z 333 mln zł do 422,6 mln zł (o około 27 proc.), a zysk netto osiągnął w pierwszym półroczu tego roku wartość 89,6 mln zł, podczas gdy przed rokiem spółka zarobiła na czysto tylko 19 mln zł. W tym przypadku wzrost jest więc prawie pięciokrotny. Z kolei o połowę zostały zwiększone nakłady inwestycyjne – z 201 mln zł do 302,7 mln zł.

Pociągi PKP CARGO przewiozły w pierwszym półroczu tego roku 59,5 mln ton ładunków, czyli o 1,9 mln ton więcej niż w tym samym okresie 2017 roku.

Czesław Warsewicz, prezes PKP CARGO, podkreśla, że tak dobre rezultaty są efektem konsekwentnej realizacji strategii rozwoju Grupy. – Wdrożone kilka miesięcy temu procesy optymalizacyjne wraz z dopasowaniem oferty do potrzeb rynku przynoszą dziś wymierne efekty. Chcemy te procesy w najbliższej przyszłości dynamizować z korzyścią dla naszych akcjonariuszy – mówi szef PKP CARGO.

Pełny raport na temat wyników Grupy PKP CARGO za pierwsze półrocze 2018 roku zostanie opublikowany 28 sierpnia br.

Aktualizacja informacji, 31.07.2018, g. 13:55:

Pełny raport na temat wyników Grupy PKP CARGO za pierwsze półrocze 2018 roku zostanie opublikowany 21 sierpnia br.