Menu

Zrównoważony rozwój

ESG

Obszary ESG wpływają na wyniki spółki choć traktowane są jako kwestie niefinansowe. Od niedawna obszar ESG podlega wymogom regulacyjnym i musi być raportowany w ramach sprawozdań okresowych.

 

Na styku wyników finansowych, działalności handlowej oraz ESG spółka buduje swój rozwój rozumiany jako rozwój zrównoważony. Zrównoważony rozwój oznacza rozwój we wszystkich aspektach i korzyści dla wszystkich interesariuszy - dla akcjonariuszy, pracowników, klientów, dostawców. To racjonalne korzystanie z zasobów, tak aby z jednej strony dbać o korzyść dla spółki i jej wyniki ale z drugiej strony, aby nie szkodzić innym. Zrównoważony rozwój to trwały i długotrwały proces, rozpisany na szereg inicjatyw i projektów, realizowany poprzez ciągłe działanie w długim okresie.

ESG ESG

Raport Zintegrowany Raport Zintegrowany

PKP CARGO pracuje nad kolejnymi inicjatywami budującymi kulturę i zrozumienie ESG w spółce i Grupie. Wśród nich są:

  • Publikacja Raportu Zintegrowanego (czerwiec 2023)
  • Pozyskanie pierwszego ratingu ESG
  • Wypracowanie pierwszej wspólnej dla całej grupy Strategii ESG
  • Opublikowanie Raportu środowiskowego
  • Wykonanie pogłębionego badania istotności tematów wśród interesariuszy grupy celem udoskonalenia Raportu Zrównoważonego Rozwoju w przyszłym roku

 

Pozostajemy otwarci na propozycje i sugestie rozwiązań i inicjatyw, które można zgłaszać na adres: [email protected]

Wykorzystujemy pliki cookies w celu prawidłowego działania strony oraz stosujemy linki do funkcji (stron) społecznościowych. Szczegóły zostały umieszczone w Polityce Plików Cookies. Czy zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookies? Dowiedz się więcej.

zgadzam się