Menu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 26.06.2019

MENU

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI PKP CARGO S.A. odbędzie się w dniu 26 czerwca 2019 roku o godz. 11.00 w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Grójeckiej 17

 

Zaproszenie na ZWZ

1_Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (422 KB) 2_Projekty uchwał (578 KB) 3_Uzasadnienie do uchwał ZWZ (641 KB) 4_Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika (885 KB) 5_Informacja Rady Nadzorczej o wynikach postępowania kwalifikacyjnego (417 KB) 6_Raport Komitetu ds. nominacji (6743 KB) 7_Sprawozdanie Rady Nadzorczej jako organu Spółki (15119 KB) 8_Sprawozdanie Zarzadu o wydatkach rezprezentacyjnych, prawnych i in. (1360 KB) 9_Oświadczenie kandydata na członka Rady Nadzorczej (400 KB) 10_Wniosek akcjonariusza i projekty uchwał (3903 KB) 11_Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za rok obrotowy 2018 (5241 KB) 12_Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za rok obrotowy 2018 (5456 KB) 13_Sprawozdanie Zarządu z Działalności w 2018 roku (9068 KB) 14_Sprawozdanie z badania Jednostkowego Sprawozdania Finansowego (106 KB) 15_Sprawozdanie z badania Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego (121 KB) 16_Uchwała i wniosek Rady Nadzorczej dot. zmiany par. 15 Statutu (859 KB) 17_Liczba akcji oraz liczba głosów z tych akcji na dzień 31 maja 2019 r (204 KB) 18_Pismo ws. uchwały ZWZ dot. zmiany statutu w par.19 ust. 2_(RBnr26_2019) (399 KB) 19_Projekt uchwały_(RB_nr_26_2019) (268 KB) 20_Formularz do wykonywania prawa głosu_(RB_26_2019) (270 KB) 21_Zgłoszenie kandydata (RB_nr_27_2019) (546 KB) 22_Zgłoszenie kandydata (RB_nr_28_2019) (727 KB) 23_Rekomendacja KARN dot. wyboru firmy audytorskiej (RB_30_2019) (1790 KB) 24_Pismo ws. uchwały ZWZ dot. zmiany statutu (2259 KB) 25_Projekt uchwały_(RB_nr_32_2019) (321 KB) 26_Formularz do wykonywania prawa głosu_(RB_32_2019) (244 KB) 27_Projekty uchwały będących przedmiotem głosowania na ZWZ 26.06.2019 (788 KB) 28_Treść uchwał podjętych przez ZWZ w dniu 26_06_2019 (448 KB) 29_Treść uchwał nie podjętych przez ZWZ w dniu 26_06_2019 (207 KB) 30_Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ (157 KB)

Wykorzystujemy pliki cookies w celu prawidłowego działania strony oraz stosujemy linki do funkcji (stron) społecznościowych. Szczegóły zostały umieszczone w Polityce Plików Cookies. Czy zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookies? Dowiedz się więcej.

zgadzam się