Menu

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 22.12.2014

MENU

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI PKP CARGO S.A. odbyło się w dniu 22 grudnia 2014 roku o godz. 10:00 w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Grójeckiej 17. Podczas obrad NWZ nie został zgłoszony sprzeciw do protokołu obrad w stosunku do podjętych uchwał i nie odstąpiono od rozpatrzenia żadnego z punktów porządku obrad. W wyniku głosowania w trakcie NWZ, uchwała w sprawie zmiany Statutu PKP CARGO S.A. nie została podjęta.

Wykorzystujemy pliki cookies w celu prawidłowego działania strony oraz stosujemy linki do funkcji (stron) społecznościowych. Szczegóły zostały umieszczone w Polityce Plików Cookies. Czy zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookies? Dowiedz się więcej.

zgadzam się