Menu

Raport bieżący nr 9/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 roku - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MENU

Podstawa prawna (wybierana w ESPI):

 

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące

 

Zarząd Spółki PKP CARGO S.A. („Spółka”) w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wraz z treścią projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 


Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się dnia 30 maja 2017 roku o godz. 11:00 w siedzibie Spółki przy ul. Grójeckiej 17 w Warszawie. 

 

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że Rada Nadzorcza Spółki, zgodnie z § 19 ust. 2 pkt 2) Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki oraz zasadą II.Z.11 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, stanowiących Załącznik do Uchwały Nr 26/1413/2015 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 października 2015 r., pozytywnie zaopiniowała sprawy mające być przedmiotem uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.   

 

Podstawa prawna:

§ 38 ust. 1 pkt 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2014 r. poz. 133 z późn. zm.). 

Użytkowanie serwisu oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności

zgadzam się