Menu

Raport bieżący nr 8/2017 z dnia 11 kwietnia 2017 roku (g. 14:21) - Informacja PKP CARGO o sytuacji spółki zależnej AWT w związku z ogłoszeniem niewypłacalności OKD – aktualizacja

MENU

Podstawa prawna (wybierana w ESPI):

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. 

 

Zarząd PKP CARGO S.A. („Spółka”, „Emitent”), w nawiązaniu do raportów bieżących nr 27/2016 z dnia 5 maja 2016 r. oraz nr 48/2016 z dnia 12 sierpnia 2016 r., informuje, że w dniu 11 kwietnia 2017 r. otrzymał od spółki zależnej AWT informację, że w dniu 11 kwietnia 2017 r.  Sąd Okręgowy w Ostrawie opublikował na swojej stronie internetowej projekt planu restrukturyzacji („Plan”) OKD a.s. („OKD”, spółki prawa czeskiego, kontrahenta spółki zależnej Emitenta AWT a.s. ("AWT”), wobec której prowadzone jest postępowanie upadłościowe).


Zgodnie z opublikowanym Planem: 

1. OKD - w drodze podwyższenia kapitału zakładowego swojej spółki zależnej („Spółka zależna OKD”) - wniesie swoje przedsiębiorstwo (poza roszczeniami wymienionymi jako wyłączone („Roszczenia wyłączone”)) do Spółki zależnej OKD.

2. Następnie OKD sprzeda 100% udziałów w Spółce zależnej OKD PRISKO a.s., spółce będącej w 100% własnością Skarbu Państwa Republiki Czeskiej, za ok. 79 mln CZK (ok. 2,6 mln EUR) („Transakcja”).  

3. Warunkami zawieszającymi zamknięcia Transakcji („Zamknięcie”) są: zatwierdzenie planu restrukturyzacji przez sąd, zgoda na Transakcję czeskiego urzędu antymonopolowego (Úřad pro ochranu hospodářské soutěže), podwyższenie kapitału zakładowego Spółki zależnej OKD oraz zdeponowanie ceny zakupu 100% udziałów w Spółce zależnej OKD.

4. OKD przeznaczy środki z Transakcji na zaspokojenie wierzycieli uprzywilejowanych zgodnie z czeskim prawem, a także częściowe zaspokojenie pozostałych wierzycieli.

5. Zamknięcie Transakcji jest przewidywane na III. lub IV. kwartał 2017 r.  

6. Aktualny kontrakt przewozowy łączący AWT i OKD nie znalazł się na liście Roszczeń wyłączonych, a zatem prawa i obowiązki OKD z niego wynikające zostaną wniesione do Spółki zależnej OKD, przejętej przez PRISKO a.s.

 

Plan będzie podlegał jeszcze zatwierdzeniu przez Zgromadzenie Wierzycieli OKD i Sąd Okręgowy w Ostrawie. Spółka poinformuje o dalszych etapach prowadzonego postępowania upadłościowego w kolejnych raportach bieżących.

Zarząd Spółki korzystnie ocenia kontynuację świadczenia usług przez AWT w oparciu o aktualny kontrakt przewozowy łączący AWT i OKD.

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE  nr 596/2014 MAR. 

Użytkowanie serwisu oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności

zgadzam się