Menu

Raport bieżący nr 50/2016 z dnia 16 września 2016 roku - Zmiana terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 r. Grupy Kapitałowej PKP CARGO

MENU

Podstawa prawna (wybierana w ESPI):

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

Zarząd Spółki PKP CARGO S.A. („Spółka”) niniejszym informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku Grupy Kapitałowej PKP CARGO i podjęciu decyzji o przekazaniu tego raportu do publicznej wiadomości w dniu 28 września 2016 roku.

 

Zgodnie z informacją zawartą w raporcie bieżącym nr 1/2016 z dnia 4 stycznia 2016 roku, pierwotna data publikacji ww. raportu ustalona była na dzień 25 sierpnia 2016 roku. Termin ten został przesunięty raportem bieżącym nr 47/2016 z dnia 10 sierpnia 2016 roku na dzień 21 września 2016 roku. Jednakże z uwagi na konieczność dokonania dodatkowych prac w związku z przygotowywaniem sprawozdania finansowego, Spółka musiała ostatecznie przesunąć termin przekazania do publicznej wiadomości rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku Grupy Kapitałowej PKP CARGO na dzień 28 września 2016 roku.

  

Podstawa prawna szczegółowa:

§ 103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 poz. 133 z późniejszymi zmianami).

 

Użytkowanie serwisu oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności

zgadzam się